Đề cử giải Ruby Hero 2014

Bạn có biết ai đã giúp đỡ bạn trong cộng đồng Ruby trong năm vừa qua? Có thể họ chỉ bạn một vài thứ, viết một gem hoặc giúp bạn với các vấn đề kỹ thuật? Nếu bạn biết một ai như trên, xin hay dành một chút thời gian đề cử họ cho giải Ruby Hero.

Trong 6 năm, tôi đã trao 38 giải cho những người đã cống hiến hết mình cho cộng đồng. Nếu bạn muốn thể hiện lòng biết ơn một trong những người được đề cử, xin hãy giành thời gian bình chọn. Xin lưu ý rằng kết quả bình chọn sẽ được hội động ban giám khảo bao gồm những ‘người hùng’ các năm trước đánh giá và quyết định suốt 3 tuần trước ngày công bố.