Ra mắt phiên bản Ruby 2.1.3

Chúng tôi hân hạnh thông báo về việc phiên bản 2.1.3 chính thức được ra mắt. Đây là một phiên bản vá nằm trong chuỗi các phiên bản ổn định của Ruby 2.1.

Phiên bản lần này bao gồm thay đổi ở full GC timing nhằm giảm thiểu việc tiêu tốn bộ nhớ (xem thêm ở Bug #9607), và nhiều lỗi được sửa khác.

Vui lòng xem thêm tại ticketsChangeLog để biết thêm thông tin chi tiết.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.3.tar.bz2

  SIZE:  11998074 bytes
  MD5:  02b7da3bb06037c777ca52e1194efccb
  SHA256: 36ce72f84ae4129f6cc66e33077a79d87b018ea7bf1dbc3d353604bf006f76d6
  SHA512: 9b48adb161e5e4550a71f61252c8edf59944affb82250babcb64240749af4b672e4a54ccd0feac5b36ea447a358b350b5080125ef2d4acf6e9e8b1ab82612f48
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.3.tar.gz

  SIZE:  15129183 bytes
  MD5:  74a37b9ad90e4ea63c0eed32b9d5b18f
  SHA256: 0818beb7b10ce9a058cd21d85cfe1dcd233e98b7342d32e9a5d4bebe98347f01
  SHA512: 364c391f669a37917ab1ee0c01d8430763d0c958c6d06fe5c3632d6e81316cafcae8b392b680d64c1692744585ac9286cb6408d7514e8a1f4dbd88ee314be99e
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.3.tar.xz

  SIZE:  9358664 bytes
  MD5:  fbc50ae56e7ac74501c8955abc248d34
  SHA256: 28832f4c198f7ee3909ee01d30aac7a3ec4eb1968f8f2db22b0b052329c3075c
  SHA512: 87290ab55ff51bf48e8f8b419ab24170cef7eee458b8b684dc64ce60dceca8a1e9d527975b032e89c693880c22a57853d5fc93e247c38682320c8831006c48ca
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.3.zip

  SIZE:  16652733 bytes
  MD5:  06bcee40bb2da9408c41ac3e49918f1f
  SHA256: 855981e029d90092f56f540b0e32f27aaa788db53f6e554abfb24982bf537909
  SHA512: d6b06edcab5f6b70810f838ba942ec5072f7018c0b21709884126d997bbd06028ef74f4b2f7bf439255e165599ee6a94e097bcfc52b72d5cfbf16b2e4476316f
  

Chú thích

Nhiều lập trình viên, người dùng cung cấp các báo cáo về lỗi đã giúp chúng tôi ra mắt phiên bản này. Xin cảm ơn tất cả về những đóng góp đáng quý đó.