Lưu trữ 2015

Phát hành Ruby 2.3.0

Chúng tôi vui mừng thông báo việc phát hành Ruby 2.3.0.

Đọc tiếp...

CVE-2015-7551: Sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL

Có một lỗ hổng khi sử dụng string nhiễm độc không an toàn ở Fiddle và DL. Lỗ hổng này là đã được đánh dấu lỗi trên CVE CVE-2015-7551.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.4

Ruby 2.2.4 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.8

Ruby 2.1.8 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p648

Ruby 2.0.0-p648 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0-preview2

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.3.0-preview1

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview1.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.3

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.3. Đây là một phiên bản tí hon được phát hành trong sêri ổn định 2.2.

Đọc tiếp...

CVE-2015-1855: Xác nhận Hostname Ruby OpenSSL

Tiện ích OpenSSL của Ruby có một nhược điểm khi có quá nhiều các hostnames tương ứng, có thể dẫn đến lỗi tương tự như CVE-2014-1492. Các lỗi tương tự như vậy cũng được tìm thấy trong Python.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.2

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.2. Đây là một phiên bản nhỏ của seri 2.2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.1.6

Phiên bản Ruby 2.1.6 đã được phát hành.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p645

Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc phát hành phiên bản Ruby 2.0.0-p645.

Đọc tiếp...

Google Summer of Code 2015

Ruby sẽ là một trong những tổ chức hàng đầu góp mặt trong sự kiện Google Summer of Code 2015. Chúng tôi tham gia với vai trò bảo trợ cho các dự án liên quan tới Ruby bao gồm Ruby, JRuby, Celluloidmột số dự án khác. Sinh viên có thể gửi đăng kí từ ngày 16/3 tới ngày 27/3 (xem lịch chương trình).

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.2.1

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.1. Đây là phiên bản tí hon đầu tiên của sêri Ruby 2.2.

Đọc tiếp...

Phát hành Ruby 2.0.0-p643

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.0.0-p643.

Đọc tiếp...

Ngừng hỗ trợ Ruby 1.9.3

Bắt đầu từ hôm nay, (chúng tôi) sẽ ngưng việc hỗ trợ cho Ruby 1.9.3. Các bản vá lỗi và lỗ hổng bảo mật cho các phiên bản Ruby mới hơn sẽ không được cập nhật cho phiên bản 1.9.3.

Đọc tiếp...