Phát hành Ruby 2.3.0-preview2

Chúng tôi hân hạnh công bố ấn bản Ruby 2.3.0-preview2.

Ruby 2.3.0-preview2 là phiên bản thử nghiệm thứ hai của Ruby 2.3.0. Giới thiệu cùng với phiên bản này bao gồm các cải tiến sau:

Frozen String Literal Pragma được giới thiệu. Trên Ruby 2.1, “str”.freeze được tối ưu hoá để giảm số lượng đối tượng được tạo ra. Ruby 2.3 cho phép đóng băng tất cả chuỗi ký tự trong các file mã nguồn thông qua một magic comment và một cờ của command line. Ngoài ra người dùng còn có thể biết được vị trí đổi tượng được tạo khi gặp phải lỗi “can’t modify frozen String” thông qua cờ --debug=frozen-string-literal.

Safe navigation operator (hay còn gọi là lonely operator) &., chức năng này đã hiện diện trong C#, Groovy, và Swift. Cú pháp này được giới thiệu để làm giảm thiểu sự phiền toái khi xử lý nil, xem ví dụ: obj&.foo. Array#digHash#dig cũng mới được bổ sung vào thư viện.

Giới thiệu did_you_mean gem. did_you_mean gem hiển thị những gợi ý trong trường hợp gặp lỗi NameError hay NoMethodError giúp cho việc debug dễ dàng hơn.

RubyVM::InstructionSequence#to_binary and .load_from_binary là các tính năng thử nghiệm được giới thiệu trong phiên bản này. Với các chức năng này chúng ta có thể tạo ra một hệ thống biên dịch trước ISeq (bytecode).

Ruby 2.3 còn kèm theo các cải tiến về phần hiệu chỉnh công suất. Ví dụ, tối ưu hoá Proc#call, xem xét lại phần cấu trúc dữ liệu hàm nhập, giới thiệu kiểu cấu trúc dữ liệu bảng mới, hiệu chỉnh ở tầng mã máy cho việc gán phần tử và hàm gọi mã, và nhiều tối ưu khác.

Hãy thử sử dụng Ruby 2.3.0-preview2, và cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn.

Các thay đổi đáng chú ý so với 2.2

Xem NEWSChangeLog để biết thêm chi tiết.

Các thay đổi: 1097 files bị thay đổi, 97466 thêm vào(+), 58685 loại bỏ(-) kể từ Ruby 2.2.0!

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0-preview2.tar.bz2

  • SIZE: 14126752 bytes
  • SHA1: 7e717ef7a0a1523ad696b5fe693f7f7a613a3810
  • SHA256: e9b0464e50b2e5c31546e6b8ca8cad71fe2d2146ccf88b7419bbe9626af741cb
  • SHA512: e397f321d4338edba8d005d871408775f03d975da90c8abcfdb457a1bc7e6c87efe58c53b2c3bc122e9f58f619767b271bcc8d5d9663ed4b4288c60556e8d288
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0-preview2.tar.gz

  • SIZE: 17623519 bytes
  • SHA1: 2deaf3ccbbfc5e08d3d840a4f1c33ff5f62f931d
  • SHA256: cb1c745bda33ba9e812b48c87852571ef6486f985c5e6ff4508a137d1c9734a3
  • SHA512: 83022f99775eb139beec281d59029dcc7c59de1e313182685b0a785334ac53d0c445212460d00d065169b922949263f30a1f981e19fc6e59814e79e6e53ae8e0
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0-preview2.tar.xz

  • SIZE: 11249780 bytes
  • SHA1: e1dfca06cd3c2cf6456a7feb0b1cd0752bde1a3b
  • SHA256: 7c3119268af87c137f415301b299281762453ad78f86e35562be014dabd67b11
  • SHA512: ab3376145d95a2188e6345984f0e5592c8d33515d7046a2ab2565dc418fa2306cdcf797aae9494d4d10446ada54ba638d8a8ad2d4b7510544d7eaea3de4faa87
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.0-preview2.zip

  • SIZE: 19841531 bytes
  • SHA1: db7fa5291d90e0a9c6f75c0cd068bc54050520d6
  • SHA256: 90d036fd1ec40aa8f5493821ac162bf69f505c5977db54afe53b8bf689d79b9d
  • SHA512: 05784df420018aaae7d09d41e872df708e861cacc74dc8ee97a9e3ac7458cb12b937523ad6def34d5ae2890a0cf037a8d61e365beb88d28acd84879b9391ad65

Chú thích

Xin xem lịch ấn bản và các thông tin khác tại

ReleaseEngineering23