Phát hành Ruby 2.0.0-p643

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.0.0-p643.

Đây sẽ là phiên bản thường kì cuối cùng được phát hành. Ruby 2.0.0 tiến vào giai đoạn bảo trì an ninh và sẽ không có thêm bản cập nhật trừ trường hợp có lỗi hoặc vấn đề về bảo mật nghiêm trọng được phát hiện. Giai đoạn này dự định sẽ kéo dài 1 năm. Tính từ ngày hôm nay, việc bảo trì Ruby 2.0.0 sẽ kết thúc vào ngày 24 / 02 / 2016. Chúng tôi khuyến khích (các bạn) lên kế hoạch nâng cấp lên các phiên bản Ruby mới hơn, chẳng hạn 2.1 hay 2.2.

Phiên bản này cung cấp bản vá cho nhiều lỗi. Vui lòng xem chi tiết tại ticketsChangeLog.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p643.tar.bz2

  SIZE:  10772113 bytes
  SHA1:  d1d7d324a1f2530d67d54464fe09646583e4dda1
  SHA256: 1f626f20647693a215a8db3ea0d6ab5ab9cee7c1945cc441b9f8f7b9612b91a0
  SHA512: 453117152e6facdcd5bedaa9c3b1e349382bc5bc1dd3d650ec58b398cb9d2519a2822d05da10bcc5dbbb4f513fc5fef310caa3529d176fa2d453befb28e4d83a
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p643.tar.gz

  SIZE:  13625546 bytes
  SHA1:  544840583939175886a0885bce1cf07f0b9550b7
  SHA256: 4bd267a4187e4bc25c1db08f9f9bdc0ce595a705569cac460d98c4f5b02e614e
  SHA512: cfb88bb4d312861c7c5305593b251648df336f3bf4a4e3f2acc3d66c1a93dc989cf5b60ce9158418ef3fbe4b2e41e7bc86e08942a6624441cfe1297325166b32
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p643.tar.xz

  SIZE:  8318532 bytes
  SHA1:  11568586a6361200efbff33892aaee345625f1f0
  SHA256: 73f6d939beda8865e12069689ddabd2658b3f637a9adebeee5e374388715c432
  SHA512: edcff2154eec9c8a84d4c5eac8ffb370e273a5e949923009756cbc069a7ef52de5c91981bd726ae5043bc2784d8ff5080444bc29d0693abc08ff66a8783a7cbc
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p643.zip

  SIZE:  15136932 bytes
  SHA1:  41bd52d9bc1dabc5fa3209c0a04a0b26b8206ef8
  SHA256: 0f0ac0b075c924cfdd0e95e66560d99d9de36256af6fe51d375efe9dd0a0b996
  SHA512: 2c5780972bd27f5160c1f7524b3bc221dc8fba857863e53216fc3511df0415003ed1d4bc8c49533a34eedab0de72a261e5d4f2cecc251c64be843194ce3efbb6
  

Lời nhắn

Trân trọng cảm ơn tất cả những người đã đóng góp vào bản cập nhật này cũng như các bản trước đó.