Phát hành Ruby 2.2.1

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.1. Đây là phiên bản tí hon đầu tiên của sêri Ruby 2.2.

Phiên bản này bao gồm bản sửa lỗi cho ffi build failure và vấn đề rõ rỉ bộ nhớ trong Symbol GC (Xem Bug #10686).

Xem chi tiết tại ChangeLog.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.1.tar.bz2

  SIZE:  13326768 bytes
  MD5:  06973777736d8e6bdad8dcaa469a9da3
  SHA256: 4e5676073246b7ade207be3e80a930567a88100513591a0f19fc38e247370065
  SHA512: af6a8e75a66b953ff33ecbca5111bcf1c6560b6b48b370b700820fcbe91363146c5ac8abd670a14e693b44343ae598bab472ed2902834304c03ffcd9550886d1
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.1.tar.gz

  SIZE:  16512208 bytes
  MD5:  b49fc67a834e4f77249eb73eecffb1c9
  SHA256: 5a4de38068eca8919cb087d338c0c2e3d72c9382c804fb27ab746e6c7819ab28
  SHA512: 97b92251c612e40ad84c3ce612b0f410010ed72f564a4223af1c8df3f7c9d7b7acea9d75423f033752902e4829272c5c94496eae7f504d2be7442e44519b8e93
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.1.tar.xz

  SIZE:  10320352 bytes
  MD5:  f7570579539faaa734c02e2857370298
  SHA256: 3b2852c07fdc12d0ba2b5698c7587ae2b46141539a526d143da5860b55a626c0
  SHA512: 853517426cd4735bab42298a13cef6f4864b6f8787c3985eaa39a4d1efb40e121bdb51e874b567f0ec339fe001920bcd165067633992b2be30e7804191559151
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.1.zip

  SIZE:  18457205 bytes
  MD5:  fc0a654425419e9397a1a6858a76325d
  SHA256: 73af1b1a9d5ceebfc129f270652fe81d9f760082c9fb3206a81bb7162b2a4087
  SHA512: 7150f0b6c6d27e6053ac88309903adf42fce537b8228740b97929712689c5623757aeb8a76dab1126cb70970c860fedb55a28c4660d818845921c0c74f8563f8
  

Lời nhắn

Rất nhiều các commiters, nhà phát triển và người dùng đã cung cấp các thông báo lỗi tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành phiên bản này. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn.