Google Summer of Code 2015

Ruby sẽ là một trong những tổ chức hàng đầu góp mặt trong sự kiện Google Summer of Code 2015. Chúng tôi tham gia với vai trò bảo trợ cho các dự án liên quan tới Ruby bao gồm Ruby, JRuby, Celluloidmột số dự án khác. Sinh viên có thể gửi đăng kí từ ngày 16/3 tới ngày 27/3 (xem lịch chương trình).

Nếu các bạn muốn tham gia sự kiện với tư cách sinh viên hoặc cố vấn (mentor) vui lòng tham gia mailing list của chúng tôi. Các bạn có thể tìm thấy danh mục các ý tưởng cho dự án tại RubyGSoC wiki.

Trong chương trình năm nay, Ruby on RailsSciRuby cũng sẽ tham gia và nằm trong nhóm các tổ chức hàng đầu. Vì vậy nếu ý tưởng của các bạn phù hợp với các dự án này hơn, xin hãy vui lòng theo dõi các thông báo của họ tại đâytại đây.