Ngừng hỗ trợ Ruby 1.9.3

Bắt đầu từ hôm nay, (chúng tôi) sẽ ngưng việc hỗ trợ cho Ruby 1.9.3. Các bản vá lỗi và lỗ hổng bảo mật cho các phiên bản Ruby mới hơn sẽ không được cập nhật cho phiên bản 1.9.3.

Việc ngưng hỗ trợ này đã được (chúng tôi) thông báo từ cách đây hơn một năm.

Chúng tôi khuyến nghị các bạn nâng cấp lên Ruby 2.0.0 hoặc các phiên bản mới hơn trong thời gian sớm nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tiếp tục duy trì 1.9.3 branch trong trường hợp bạn không thể nâng cấp do một vài nguyên nhân.