Phát hành Ruby 2.0.0-p645

Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc phát hành phiên bản Ruby 2.0.0-p645.

Lần phát hành này bao gồm việc sửa lỗi bảo mật cho tiện ích OpenSSL. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem chủ đề dưới đây.

Hiện tại, Ruby 2.0.0 đang ở giai đoạn bảo trì an ninh, cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2016. Sau ngày đó, việc bảo trì của Ruby 2.0.0 sẽ được kết thúc.

Chúng tôi đề nghị các bạn nên bắt đầu kế hoạch chuyển đến các phiên bản mới hơn của Ruby chẳng hạn như 2.1 hoặc 2.2.

Xem ChangeLog để biết thêm chi tiết.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p645.tar.bz2

  SIZE:  10786492 bytes
  SHA1:  e724dd0e4a1e820a368be307aa0863a8ecf4b694
  SHA256: 2dcdcf9900cb923a16d3662d067bc8c801997ac3e4a774775e387e883b3683e9
  SHA512: e9ca186b1cf0877cdbecd43dcab2c5161a53103e926609d5e1b769a4980eab4571bfd0951788b4fc92dfd9d10175b0f5f36ea2c7289e575a9db9b62c02f93185
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p645.tar.gz

  SIZE:  13620967 bytes
  SHA1:  4f922cda8d8f745f7b80cef8f79a0b51c252bbf5
  SHA256: 5e9f8effffe97cba5ef0015feec6e1e5f3bacf6ace78cd1cdf72708cd71cf4ab
  SHA512: 4503e9d52d2f740ed00437f645cd532044a684b523b8044c0ba4e1b4e69649d2274d5b94fc8273acbbc19d3bb3f15375b93de5140d39f973f2fbb746500633b8
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p645.tar.xz

  SIZE:  8295192 bytes
  SHA1:  eee2d0d06de5b22d7542c605b4f2db24b0cb26bc
  SHA256: 875be4f57bdbb2d2be0d64bfd8fc5022f004d55261ead8fd0cdc2e9e415e9f7b
  SHA512: 440f8ea50f51c53f90e42a8dfd7cd41f806b290d5c12c09f84d9159ab9c95e19b036cd8a5dc788844da501b9fcd1fa8ad8352ef7417998debc1b43a61a4ea4dc
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p645.zip

  SIZE:  15139168 bytes
  SHA1:  384cc548291e91d0b9d7297bbc9aed46b88f254a
  SHA256: 2ad4eaabfd92d627baffc6c971e4b8987b38c06baf42dc2fc2e05131095499e7
  SHA512: 271373873570a0b47124cbc0232fff6be353264a0891dd04800c1c9f79b1297f66e0d4e817f474432b20cbf055c8f421548a11a6ec19b68dad16cc78f1ba9876
  

Lời nhắn của lần phát hành này

Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cho phiên bản này, đặc biệt là zzak.