Phát hành Ruby 2.2.2

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.2. Đây là một phiên bản nhỏ của seri 2.2.

Phiên bản này đã sửa chữa lỗi bảo mật do lỗ hổng xác minh cho một hostname của OpenSSL extension.

Ngoài ra còn sửa chữa một số lỗi khác. Xem chi tiết tại đây ChangeLog.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.tar.bz2

  SIZE:  13314437 bytes
  SHA1:  de97ec6132ac76bb7c0f92b5ca4682138093af1b
  SHA256: f3b8ffa6089820ee5bdc289567d365e5748d4170e8aa246d2ea6576f24796535
  SHA512: d6693251296e9c6e8452786ce6b0447c8730aff7f92d0a92733444dbf298a1e7504b7bd29bb6ee4f2155ef94ccb63148311c3ed7ac3403b60120a3ab5c70a162
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.tar.gz

  SIZE:  16613636 bytes
  SHA1:  29c51a17639d921b1ae51cd80a9d7584f67d5e1c
  SHA256: 5ffc0f317e429e6b29d4a98ac521c3ce65481bfd22a8cf845fa02a7b113d9b44
  SHA512: 0603f962980e14d206f8f1b3d5bb1b19d65f369bde71a686f3b4cef1d1dd09ef39afac3170947324f29a4ac17b99f9d406e5ca33b4950ece2e5baca0a42c791c
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.tar.xz

  SIZE:  10463044 bytes
  SHA1:  58cfec8db9b51ad1ff3bd2b9065da087913a6268
  SHA256: f033b5d08ab57083e48c1d81bcd7399967578c370b664da90e12a32891424462
  SHA512: bd72d0a4c017e2527659f64ef2781bbe8bd540a2302eaa60234a12282fd53c359e04205c56385402c67e81bb9dab3b88de53de82e12bb13e3386c26301043b64
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.zip

  SIZE:  18448642 bytes
  SHA1:  7d26835cb7711dfe75f2c10fe38cb85f5ed56df5
  SHA256: dd96db09348034b21889df1b561c7482ee553558486707503c83908eddb3c768
  SHA512: 7487032e9108ea4b35f909e26c7202994524090b3c237713b8b406917cf65543ec7372d260dcacd5c9b269bb7645e1703b3a64ca3cc2efc8b2135c1d06729246
  

Lời Nhắn

Rất nhiều các committers, nhà phát triển và người dùng đã cung cấp các thông báo lỗi tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành phiên bản này. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn.