Phát hành Ruby 2.2.3

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về việc phát hành Ruby 2.2.3. Đây là một phiên bản tí hon được phát hành trong sêri ổn định 2.2.

Phiên bản này bao gồm một số vá về bảo mật cho cho việc xác minh lỗ hổng trên một tên miền RubyGems.

Ngoài ra còn một số sửa lỗi khác. Xem ChangeLog để biết chi tiết.

Tải về

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.3.tar.bz2

  SIZE:  13333814 bytes
  SHA1:  59fe80aeeb518ffb396bb1df74b47b25541fb207
  SHA256: c745cb98b29127d7f19f1bf9e0a63c384736f4d303b83c4f4bda3c2ee3c5e41f
  SHA512: 795f1b66a6d4f0baef897068899c3a1a4370ce1268618e6a7d6d4720234444259f371d1ba2e174b2f7580265e9f18eda3f295fbb087447aa6e8fb7a0f07526ce
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.3.tar.gz

  SIZE:  16626772 bytes
  SHA1:  0d9e158534cb31e72740138b8f697b57b448e5c3
  SHA256: df795f2f99860745a416092a4004b016ccf77e8b82dec956b120f18bdc71edce
  SHA512: 360ce8a99284c77b5789d292ac1669c299a66264691af7c29cb93df9b9136adbfa9965f3259eba561b082650770e2f5552f273ab8178e9c81f93bf0091a7056b
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.3.tar.xz

  SIZE:  10453204 bytes
  SHA1:  cff5421e3a7f6dbe72009ef44164d4b9e6d1801f
  SHA256: c6ec90e9ed018e6d9a578fc93755d8565839908d5796809e1aecd1798c7ea8a7
  SHA512: e3ce3333e8d59f4f3bfc84cf9bbbc6f74272470e12913d299fd1d41fc166dee21921eed1789591f50c3f3b6e5fd38fd1b99855c16aff28bdc4ae8fcc680c71bd
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.3.zip

  SIZE:  18462870 bytes
  SHA1:  d0baec39caa5d3bb0c65175b8fdc38a8a98b120d
  SHA256: 0af3035be23120e5a617fcae0d34bc6cd5ee313ed7a6e1b68591268b415c95e4
  SHA512: ae288d7c0c21a159cf8173b4b4d51281616cf92a50ec63fe3b17b0af2b97302106406330aaf203a997c1169dda215068b480b5947a6bed56db5d378b0a4d2be5
  

Chú thích

Rất nhiều các committer, lập trình viên và người dùng đã cung cấp các báo lỗi giúp chúng tôi hoàn thành phiên bản này. Rất cảm ơn vì những đóng góp đó.