Những câu chuyện về thành công

Nhiều người sử dụng vào những công việc chính hàng ngày. Một số chỉ coi nó như thứ tiêu khiển. Trong trang này, bạn sẽ tìm thấy những ví dụ về ứng dụng Ruby trên thế giới.

Giả lập

  • NASA Langley Research Center sử dụng Ruby để giả lập các nghiên cứu.

  • Một nhóm nghiên cứu trong Motorola sử dụng Ruby để script một trình giả lập để tạo ra những giả lập và để xử lý thông tin sau đấy.

Mô phỏng 3D

  • Google SketchUp là một ứng dụng mô phỏng 3D dùng Ruby làm ngôn ngữ scripting để tương tác với API của lõi.

Kinh doanh

  • Toronto Rehab sử dụng một trình dựa trên RubyWebDialogs để quản lý hỗ trợ khách hàng qua điện thoại hoặc ngay tại văn phòng cho các đội IT help desk và IT operation.

Robotics

  • Dự án MORPHA dùng Ruby để triển khai phần tương tác phản hồi của cho rô-bô dịch vụ của Siemens.

Viễn thông

  • Ruby được sử dụng bên trong Lucent để phát triển các sản phảm viễn thông 3G.

Quản lý hệ thống

  • Ruby được dùng để viết phần thu thập thông tin trung ương của hệ thống Level 3 Communications Unix Capacity and Planning; thu thập các thống kê về hiệu suất của trên 1700 Unix (Solaris và Linux) server rải khắp thế giới.

Ứng dụng Web

  • Basecamp, là trình quản lý dự án trên nền web được phát triển bởi 37signals, hoàn toàn với ngôn ngữ Ruby.

  • A List Apart, tạp chí cho ai thích tạo website, ra đời năm 1997, mới cải tiến site của họ bằng một ứng dụng riêng xây dựng với Ruby on Rails.

Bảo mật

  • Metasploit Framework, một dự án mã nguồn mỡ quản lý bởi Rapid7, là một nền tảng thử nghiệm các tấn công bảo mật giúp các chuyên gia kiểm định bảo mật của mạng hay ứng dụng. Dự án Metasploit bao gồm trên 700,000 dòng mã và được download trên một triệu lần trong năm 2010. Phiên bản thương mại Metasploit Express và Metasploit Pro do Rapid7 phát triển cũng dựa trên Ruby.