Hộp thư chung

Hộp thư chung luôn là nơi tốt nhất để giúp bạn hòa nhịp với cộng đồng Ruby.

Ruby có 4 hộp thư sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính sau :

Ruby-Talk
Đây là hộp thư phổ biến nhất với các chủ đề chung về Ruby. (Lưu trữ)
Ruby-Core
Danh sách này có rất nhiều chủ đề về Ruby core và cách xử lý, thường được dùng để thử nghiệm các bản vá lỗi. (Lưu trữ)
Ruby-Doc
Danh sách này thảo luận các tiêu chuẩn về tài liệu cũng như công cụ cho Ruby. (Lưu trữ)
Ruby-CVS
Danh sách này báo cáo tất cả các commit được lưu trữ tại Ruby-CVS.
The comp.lang.ruby Newsgroup
Những ai thích Usenet(Unix User Network - hệ thống bảng tin điện tử trên phạm vi toàn thế giới) hơn là thông qua hộp thư chung sẽ cần đến nhóm tin comp.lang.ruby.

Đăng ký theo dõi hoặc Hủy đăng ký

Đăng ký theo dõi hoặc Hủy đăng ký