CVE-2018-8779: Pembuatan socket yang tidak disengaja karena poisoned NUL byte pada UNIXServer dan UNIXSocket

Ada sebuah kerentanan pembuatan socket yang tidak disengaja pada method UNIXServer.open dari pustaka socket yang dikemas dengan Ruby. Dan ada juga kerentanan akses socket yang tidak disengaja pada method UNIXSocket.open. Kerentanan ini telah ditetapkan sebagai penanda CVE CVE-2018-8779.

Detail

UNIXServer.open menerima path dari socket yang akan dibuat pada parameter pertamanya. Jika path mengandung NUL (\0) bytes, method ini mengenali path tersebut lengkap sebelum NUL bytes. Jika sebuah skrip menerima sebuah masukan dari luar sebagai argumen dari method ini, penyerang dapat membuat berkas socket pada path yang tidak diinginkan. Dan, UNIXSocket.open juga menerima path dari socket yang akan dibuat pada parameter pertamanya tanpa mengecek NUL bytes seperti UNIXServer.open. Sehingga, jika sebuah skrip menerima masukan dari luar sebagai argumen method ini, penyerang dapat menerima berkas socket pada path yang tidak diinginkan.

Semua pengguna yang terimbas dengan rilis ini seharusnya segera memperbarui.

Versi Terimbas

  • Rangkaian Ruby 2.2: 2.2.9 dan sebelumnya
  • Rangkaian Ruby 2.3: 2.3.6 dan sebelumnya
  • Rangkaian Ruby 2.4: 2.4.3 dan sebelumnya
  • Rangkaian Ruby 2.5: 2.5.0 dan sebelumnya
  • Rangkaian Ruby 2.6: 2.6.0-preview1
  • Sebelum revisi trunk r62991

Rujukan

Terima kasih kepada ooooooo_q atas laporan masalah ini.

Riwayat

  • Semula dipublikasikan pada 2018-03-28 14:00:00 (UTC)