Ruby 2.1.0 yayınlandı.

Ruby 2.1.0 yayınlandı!

Ruby 2.1 geri uyumluluğu bozmadan bir çok iyileştirme ve hızlandırma ile beraber gelmektedir.

Şimdi Deneyin!

İndir

2.0’dan değişiklikler

Öne çıkan değişiklikler:

 • VM (Metod Önbelleği)
 • RGenGC (ko1’in RubyKaigi Sunumu ve RubyConf 2013 Sunumuna bakın)
 • arıtımlar #8481 #8571
 • sözdizimi değişiklikleri
  • Rasyonel/Karmaşık Kalıplar #8430
  • def’in döndürme değeri #3753
 • Bignum
 • String#scrub #8414
 • Socket.getifaddrs #8368
 • RDoc 4.1.0 ve RubyGems 2.2.0
 • “literal”.freeze artık optimize edilmiş halde#9042
 • Exception#cause eklendi #8257
 • BigDecimal, JSON, NKF, Rake, RubyGems, ve RDoc gibi kütüphaneler güncellendi
 • curses kaldırıldı #8584

Değişiklikleri daha detaylı gör: Ruby deposunda NEWS.