Ruby 2.7.0-rc2 Yayınlandı

Ruby 2.7.0-rc2’nin yayınlandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu önizleme sürümü, 25 Aralık’ta yayınlanması planlanan son sürüm için geri bildirim toplamak için yayınlanmıştır.

Bu sürüm birkaç yeni özellik ve performans iyileştirmesi içermektedir, bunların en önemlileri:

 • Desen Eşleştirme
 • REPL iyileştirmesi
 • Sıkıştırma GC
 • Konumsal argümanların ve anahtar kelime argümanlarının ayrılması

Desen Eşleştirme [Deneysel]

Desen eşleştirme deneysel bir özellik olarak eklenmiştir, bu özellik fonksiyonel programlama dillerinde sıklıkla kullanılır. Özellik #14912

Bu özellik, verilen bir nesne üzerinde yürüyebilir ve eğer bu nesne bir desenle eşleşirse, bu nesnenin değerini atayabilir.

require "json"

json = <<END
{
 "name": "Alice",
 "age": 30,
 "children": [{ "name": "Bob", "age": 2 }]
}
END

case JSON.parse(json, symbolize_names: true)
in {name: "Alice", children: [{name: "Bob", age: age}]}
 p age #=> 2
end

Daha fazla ayrıntı için lütfen Desen eşleştirme - Ruby 2.7’de yeni bir özellik‘e bakın.

REPL iyileştirmesi

Ruby ile gelen etkileşimli ortam (REPL; Read-Eval-Print-Loop) olan irb şimdi çoklu satır değiştirmeyi destekliyor. Bu özellik saf Ruby’de gerçeklenen ve readline‘a uyumlu bir kütüphane olan reline tarafından güçlendirilmiştir. Ayrıca bu, rdoc bütünleşimi de sağlamaktadır. irb‘de ayrıca verilen bir sınıf, modül ya da metodun başvurusunu da görüntüleyebilirsiniz. Özellik #14683, Özellik #14787, Özellik #14918

ÜStelik şimdi Binding#irb tarafından gösterilen kaynak satırları ve temel sınıf nesnelerinin gözlem sonuçları renklendiriliyor.

Sıkıştırma GC

Bu sürüm, parçalanmış hafıza alanını birleştirebilen Sıkıştırma GC’yi tanıtmaktadır.

Bazı çok thread’li Ruby programları hafıza parçalanmasına neden olabilir, bu da yüksek hafıza kullanımı ve hız düşüşüne neden olur.

GC.compact metodu, heap’i sıkıştırmak için eklenmiştir. Bu fonksiyon heap’teki canlı nesneleri sıkıştırır, böylece daha az sayfa kullanılabilir ve heap daha CoW canlısı olabilir. Özellik #15626

Konumsal argümanların ve anahtar kelime argümanlarının ayrılması

Anahtar kelime argümanlarının ve konumsal argümanların otomatik dönüştürülmesi ileride kaldırılacak olarak işaretlendi ve Ruby 3’te kaldırılacak. [Özellik #14183]

 • Eğer bir metod çağrısı son argümanı olarak bir Hash geçirirse, ve hiç anahtar kelime geçirmezse, ve çağrılan metod anahtar kelimeler kabul ediyorsa, bir uyarı yayınlanır. Hash’in anahtar kelime olarak anlaşılmasını sağlamak, uyarıdan kaçınmak ve Ruby 3’te doğru davranıştan emin olmak için çift yıldız operatörü ekleyin.

  def foo(key: 42); end; foo({key: 42})  # uyarı yayınlanır
  def foo(**kw);  end; foo({key: 42})  # uyarı yayınlanır
  def foo(key: 42); end; foo(**{key: 42}) # İyi
  def foo(**kw);  end; foo(**{key: 42}) # İyi
  
 • Eğer bir metod çağrısı, anahtar kelimeler kabul eden bir metoda anahtar kelimeler geçirirse fakat yeterli sayıda zorunlu konumsal argüman geçirmezse, anahtar kelimeler gerekli son konumsal argüman olarak düşünülür ve bir uyarı yayınlanır. Uyarıdan kaçınmak ve Ruby 3’te doğru davranıştan emin olmak için argümanı anahtar kelimeler olarak değil de, hash olarak geçirin.

  def foo(h, **kw); end; foo(key: 42)   # uyarı yayınlanır
  def foo(h, key: 42); end; foo(key: 42)  # uyarı yayınlanır
  def foo(h, **kw); end; foo({key: 42})  # İyi
  def foo(h, key: 42); end; foo({key: 42}) # İyi
  
 • Bir metod belirli anahtar kelimeler bekliyor fakat yıldızlı anahtar kelime beklemiyorsa, ve metoda bir hash ya da hem Symbol hem de Symbol olmayan anahtarları içeren yıldızlı anahtar kelimeler geçirildiyse, hash ayrılmaya devam eder, ve bir uyarı yayınlanır. Ruby 3’te doğru davranıştan emin olmak için çağıran kodu ayrı hash’ler geçirecek şekilde güncellemeniz gerekiyor.

  def foo(h={}, key: 42); end; foo("key" => 43, key: 42)  # uyarı yayınlanır
  def foo(h={}, key: 42); end; foo({"key" => 43, key: 42}) # uyarı yayınlanır
  def foo(h={}, key: 42); end; foo({"key" => 43}, key: 42) # İyi
  
 • Eğer bir metod anahtar kelime kabul etmiyor ve anahtar kelimeler ile çağrıldıysa, anahtar kelimeler yine konumsal hash olarak düşünülür, herhangi bir uyarı yayınlanmaz. Bu davranış Ruby 3’te çalışmaya devam edecek.

  def foo(opt={}); end; foo( key: 42 )  # İyi
  
 • Eğer metod keyfi anahtar kelimeler kabul ediyorsa, anahtar kelime argüman anahtarları olarak sembol olmayanlara izin verilir. [Özellik #14183]

  def foo(**kw); p kw; end; foo("str" => 1) #=> {"str"=>1}
  
 • Harici olarak metodun anahtar kelime almadığını belirtmek için metod tanımlarında **nil kullanılabilir. Böyle bir metodu anahtar kelimeler ile çağırmak ArgumentError ile sonuçlanır. [Özellik #14183]

  def foo(h, **nil); end; foo(key: 1)    # ArgumentError
  def foo(h, **nil); end; foo(**{key: 1})  # ArgumentError
  def foo(h, **nil); end; foo("str" => 1)  # ArgumentError
  def foo(h, **nil); end; foo({key: 1})   # İyi
  def foo(h, **nil); end; foo({"str" => 1}) # İyi
  
 • Anahtar kelime almayan bir metoda boş bir anahtar kelime yıldızı geçirmek artık boş bir hash geçirmiyor. Ancak gerekli bir parametre için boş bir hash gerekliyse, bir uyarı yayınlanır. Konumsal bir hash geçirmeye devam etmek için çift yıldızı kaldırın. [Özellik #14183]

  h = {}; def foo(*a) a end; foo(**h) # []
  h = {}; def foo(a) a end; foo(**h) # {} ve uyarı
  h = {}; def foo(*a) a end; foo(h)  # [{}]
  h = {}; def foo(a) a end; foo(h)  # {}
  

NOTE: Anahtar kelime argümanı uyumsuzluğu hakkında çok fazla ileride kaldırılma uyarısı fazla gereksiz görüldü. Şu anda iki muhtemel çözüm tartışılıyor; ileride kaldırılma uyarılarını varsayılan olarak devre dışı bırakmak (#16345) ya da tekrarlanmış uyarıları bastırmak (#16289). Son karar verilmedi fakat bu sorun resmi yayında düzeltilecek.

Dikkate Değer Diğer Yeni Özellikler

 • Bir metod referans operatörü (.:), daha önceki bir önizleme sürümünde deneysel bir özellik olarak eklendi fakat geri alındı. [Özellik #12125], [Özellik #13581], [Özellik #16275]

 • Varsayılan blok parametreleri olarak numaralanmış parametreler, deneysel bir özellik olarak eklendi. [Özellik #4475]

 • Başlangıçsız aralık deneysel olarak eklendi. Bu, sonsuz aralık kadar kullanışlı olmayabilir, fakat DSL kullanımları için iyi olacaktır. [Özellik #14799]

  ary[..3] # ary[0..3] ile aynı
  rel.where(sales: ..100)
  
 • Enumerable#tally eklendi. Bu metod, her öğenin kaç kere geçtiğini sayar.

  ["a", "b", "c", "b"].tally
  #=> {"a"=>1, "b"=>2, "c"=>1}
  
 • Alıcı olarak bir self kalıbı ile özel bir metodu çağırmaya artık izin verilmiyor. [Özellik #11297], [Özellik #16123]

  def foo
  end
  private :foo
  self.foo
  
 • Enumerator::Lazy#eager eklendi. Bu, tembel bir numaralandırıcıdan tembel olmayan bir numaralandırıcı oluşturur. [Özellik #15901]

  a = %w(foo bar baz)
  e = a.lazy.map {|x| x.upcase }.map {|x| x + "!" }.eager
  p e.class        #=> Enumerator
  p e.map {|x| x + "?" } #=> ["FOO!?", "BAR!?", "BAZ!?"]
  

Performans iyileştirmeleri

 • JIT [Deneysel]

  • JIT edilmiş kod, bir eniyileştirme varsayımı geçersiz kılındığında, daha az eniyileştirilmiş koda yeniden derlenir.

  • Bir metodun saf olduğu düşünülürse, metod satıriçi yapma uygulanır. Bu eniyileme hala deneyseldir ve birçok metod henüz saf olarak düşünülmemektedir.

  • --jit-min-calls‘ın varsayılan değeri 5’ten 10.000’e değiştirildi.

  • --jit-max-cache‘in varsayılan değeri 1.000’den 100’e değiştirildi.

 • Module#name, true.to_s, false.to_s, ve nil.to_s şimdi her zaman dondurulmuş String döndürüyor. Döndürülen String belirli bir nesne için her zaman aynıdır. [Deneysel] [Özellik #16150]

 • CGI.escapeHTML‘in performansı iyileştirildi. GH-2226

 • Monitor ve MonitorMixin’in performansı iyileştirildi. [Özellik #16255]

2.6’dan bu yana dikkate değer diğer değişiklikler

 • Bazı standart kütüphaneler güncellendi.
  • Bundler 2.1.0.pre.3 (Geçmiş)
  • RubyGems 3.1.0.pre.3 (Geçmiş)
  • CSV 3.1.2 (NEWS)
  • Racc 1.4.15
  • REXML 3.2.3 (NEWS)
  • RSS 0.2.8 (NEWS)
  • StringScanner 1.0.3
  • Orijinal sürümü olmayan bazı diğer kütüphaneler de güncellendi.
 • Standart kütüphane varsayılan gemlerle desteklendi
  • Aşağıdaki varsayılan gemler rubygems.org’da yayınlandı
   • benchmark
   • cgi
   • delegate
   • getoptlong
   • net-pop
   • net-smtp
   • open3
   • pstore
   • singleton
  • Aşağıdaki varsayılan gemler sadece ruby-core’u destekledi, henüz rubygems.org’da yayınlanmadı.
   • monitor
   • observer
   • timeout
   • tracer
   • uri
   • yaml
 • Bir blokla çağrılmış bir metodda bloksuz olarak yer alan Proc.new ve proc şimdi bir uyarıdır.

 • Bir blokla çağrılmış bir metodda bloksuz olarak yer alan lambda şimdi bir hata yükseltir.

 • Unicode ve Emoji sürümleri 11.0.0’dan 12.0.0’a güncellendi. [Özellik #15321]

 • Unicode sürümü 12.1.0’a güncellendi, bu sürüm U+32FF SQUARE ERA NAME REIWA için destek eklemektedir. [Özellik #15195]

 • Date.jisx0301, Date#jisx0301, ve Date.parse yeni Japon dönemini desteklemektedir. [Özellik #15742]

 • Derleyicilerin C99’u desteklemesi zorunlu tutuldu. [Diğer #15347]

Daha fazla ayrıntı için NEWS‘e ya da işleme günlüklerine bakın.

Bu değişiklikler ile birlikte Ruby 2.6.0’dan bu yana 4184 dosya değişti, 226864 ekleme(+), 99937 silme(-) yapıldı! Ruby 2.7 ile programlamanın tadını çıkarın!

İndirin

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.7/ruby-2.7.0-rc2.tar.bz2

  SIZE: 14686646
  SHA1: e04680f57d8b7576637eb75b8b56aceeb1806992
  SHA256: 8f94ea7ba79b6e95225fb4a7870e882081182c3d12d58c4cad2a7d2e7865cf8e
  SHA512: 9010f72bb3f33b6cd3f515531e6e05198f295bb2a8a788e3a46cdfd776a9f6176b6ba8612f07f0236a11359302d2b77fdecca1dc6be33581edbb028069397a0a
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.7/ruby-2.7.0-rc2.tar.gz

  SIZE: 16775053
  SHA1: 787a86023f0abe6ca9c0b31e95328725e8bb7814
  SHA256: b16cd92479e5648cc53425602e9dc6d76b18dd2cc180add2fd4c9f254646779d
  SHA512: d59910a140ea1b7ca7a64073dbbe4cbe8f11cd6fc68ea7874ca160e1a23549bd159f49f4d199002f9806e77d4426bff3aa81b62707d539e0710ece7b7ff83438
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.7/ruby-2.7.0-rc2.tar.xz

  SIZE: 11965624
  SHA1: 1f9f30eaf1829250931c4c465ee1c15e07452e7d
  SHA256: c90d29fba655b2dd577ff755f084e4d1fe0673cfcd888af7ff5d0b2d2f449bb7
  SHA512: dba23aada4921c98eb90d216db656833d1759c4f611d5087e2a0123d932ab1c6704dfedc0d671d2d51b4b3949ff95b6aec012481141c6fce3988a3d0bc5d18b8
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.7/ruby-2.7.0-rc2.zip

  SIZE: 20642713
  SHA1: e0b6f91398d55436b776d7a5eae0faaf810b1578
  SHA256: ac87c1666cc840cad26083a067bae1975d1fdb41ca1f1569903c05bca1b61174
  SHA512: 4e84b1f59b574a59b5346d30a0770e06ad81a4838813cc8789157f4e1a3fcbe7ca75bf83663c20736024760f1b0675ca288f1cee7f8a28f8918c4e43b0d09982
  

Ruby nedir

Ruby ilk olarak Matz (Yukihiro Matsumoto) tarafından 1993’te geliştirilmiştir ve şimdi Açık Kaynak olarak geliştirilmektedir. Birçok platformda çalışır ve dünyanın her yerinde kullanılır, özellikle web geliştirmesi için.