Wydano Ruby 2.4.0-preview1

Jest nam miło ogłosić wydanie Rubiego 2.4.0-preview1.

Ruby 2.4.0-preview1 jest pierwszym wydaniem wstępnym Rubiego 2.4.0. Wydanie preview1 pojawiło się wcześniej niż zwykle ponieważ zawiera dużo usprawnień oraz funkcjonalności. Podziel się z nami swoimi uwagami poniważ Ruby 2.4.0 jest nadal w trakcie rozwoju

Połączenie Fixnum i Bignum do klasy Integer

Mimo że standard ISO/IEC 30170:2012 nie opisuje szczegółów klasy Integer, CRuby posiada dwie publiczne klasy Integer: Fixnum i Bignum. Ruby 2.4 połączy obie klasy w klasę Integer

Klasa String wspiera kapitalizację znaków Unicode

Metody String/Symbol#upcase/downcase/swapcase/capitalize(!) od teraz potrafią zmieniać kapitalizację znaków Unicode.

Poprawki wypływające na wydajność

Ruby 2.4 zawiera poniższe usprawnienia pozytywnie wypływające na wydajność:

Array#max, Array#min

[x, y].max i [x, y].min zostały zoptymalizowane tak, aby nie tworzyć tymczasowej tablicy w pewnych przypadkach

Regexp#match?

Dodano metodę Regexp#match? która dopasowuje wyrażenie regularne bez tworzenia referencji i modyfikacji $~ redukując ilość zaalokowanych obiektów.

Inne poprawki wpływające na wydajność

Debugowanie

Thread#report_on_exception oraz Thread.report_on_exception

Ruby ignoruje wyjątki w wątkach chyba że inny wątek jawnie wywowła join. Ustawiając report_on_exception = true zostanie wyświetlony komunikat jeżeli wątek zakończy pracę w wyniku nieobsłużonego wyjątku.

Prosimy o Twoją opinię jaka powinna być domyślna wartość report_on_exception.

Wykrywanie zakleszczenia wątków od teraz pokazuje zrzuty stosu oraz zależności

Ruby potrafi wykrywać zakleszczenia ale informacje zwracane przez interpreter nie zawierają wystarczająco informacji by pozwolić na debugowanie. Od Rubiego 2.4 pokazywane będą zrzuty stosu oraz zależności oczekujących wątków.

Wypróbuj Rubiego 2.4.0-preview1 i podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami!

Znaczące zmiany w stosunku do wersji 2.3

Pliki NEWS oraz ChangeLog zawierają listę zmian.

Od wydania Rubiego 2.3 zmieniło się 1140 plików, dodano 33126 linii kodu(+) a usunięto 50993(-)

Pobierz

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.bz2

  • SIZE: 14108114 bytes
  • SHA1: 7dcc42548d0724d83b6589ab98f34282845d7bcd
  • SHA256: 17570f0b84215ca82252f10c167ee50bc075383c018420c6b2601ae1cade0649
  • SHA512: c9873e8686eb54dbde61d6e23cd5197beebccd6cb31fd12c82763ebe1fde17095d7514d9d93c2c82b238032c98691df5479dc2d666a8a590e0fc54450ec29cb5
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.gz

  • SIZE: 17605452 bytes
  • SHA1: 1003a1e57547d81f4bb979c0f40f242afc284cd5
  • SHA256: 80d02f49f40e7ce07b70bee7efda751b0595a349a017306e9fe8caad5da13e64
  • SHA512: 4b603ab4ff9ea7e8bb8053aa4b638839d534241466d7f0e4d5bca3f2ea416694c2ea391790f1ffdc07fa538918d27707621741eb0ddc7bd00eb9d7628622787a
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.xz

  • SIZE: 11155800 bytes
  • SHA1: bc33085277266f5a09a143bf6817affcb77f8e7f
  • SHA256: 62942c7300727469fe3d2b43e5a5c772d4836cf624a1d644bdece2afaca472c8
  • SHA512: dfc2c6642d49fa95383817a6dc82c416b3218ddfdaf882d6d2e5a7da22d0a5ac142e516a57aa96214070f3c7551d275044233ac052c82d67189b01c39847aad4
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.zip

  • SIZE: 19904781 bytes
  • SHA1: 25c16ee91bbcb0224f80e20d938f5c08832973f7
  • SHA256: fd588aea1558b1171f87a3dd342ee207b8995a2c0a8241d7aa15bcfa16036854
  • SHA512: f2fff35ff9157a4b31177b3d6b91bdaad04c22b3c626c3a5e5ec9a31b103f9607b31c909ef27880065cfdbcfa5d6901a6db89d22e0c645666d069c5b6dd1818b

Komentarz do wydania

Inne informacje oraz harmonogram wydań kolejnych wersji dostępny na:

ReleaseEngineering24