Biblioteki

Jak dla większości języków programowania, istnieje szeroki zbiór bibliotek dla Rubiego.

Większość z nich została wydana jako gem. RubyGems jest system pakietowania zaprojektowanym w celu ułatwienia tworzenia, udostępniania i instalacji bibliotek (w pewnym sensie, system dystrybucji pakietów podobny do apt-get, ale ukierunkowany na oprogramowanie Ruby). Od wersji 1.9 Ruby zawiera domyślnie RubyGems, podczas gdy poprzednie wersje Rubiego wymagają ręcznej instalacji.

Inne biblioteki są rozprowadzane jako pliki archiwum (.zip lub .tar.gz) katalogu z kodem źródłowym. Proces instalacji może się różnić, typowo jest dostępny plik z instrukcją README lub INSTALL.

Znajdowanie bibliotek

Głównym miejscem gdzie biblioteki są udostępniane jest RubyGems.org, udostępniający biblioteki jako gemy. Możesz przeglądać stronę bezpośrednio lub używając polecenia gem.

Przy użyciu gem search -r możesz przeszukiwać repozytorium RubyGems. Na przykład gem search -r rails zwróci listę gemów powiązanych z Railsami. Z opcją --local (-l) możesz przeszukiwać lokalnie zainstalowane gemy. By zainstalować gema użyj gem install [gem]. Przeglądanie zainstalowanych gemów za pomocą gem list. Po więcej informacji na temat polecenia gem, zobacz niżej lub udaj się do RubyGems’ docs.

Istnieją też inne źródła bibliotek. RubyForge był popularnym miejscem dla bibliotek Rubiego, ale ostatnie lata przyniosły powstanie GitHuba jako głównego repozytorium na treści związane z Rubim. Najczęściej źródła gema będą utrzymywane na GitHubie i publikowane jako w pełni używalne gemy na RubyGems.org.

The Ruby Toolbox jest projektem ułatwiającym eksplorację projektów open source w Rubim. Posiada kategorie dla różnych typowych zadań, zbiera masę informacji o projektach, jak wydanie, historię zmian i zależności, a także ocenia projekty na bazie ich popularności na RubyGems.org i GitHubie. Wyszukiwanie czyni łatwym szukanie tego czego poszukujesz.

Kilka słów więcej o RubyGems

Oto szybki przegląd poleceń gem do codziennego użytku. Bardziej szczegółowa dokumentacja jest dostępna, pokrywająca wszelkie aspekty tego systemu pakietowania.

Wyszukiwanie wśród dostepnych gemów

Polecenie search może być użyte do szukania gemów na bazie napisów. Gemy, których nazwy zaczynają się od podanego napisu zostaną zwrócone w wyniku. Na przykład by wyszukać gemy związane z “html”:

$ gem search -r html

*** REMOTE GEMS ***

html-sample (1.0, 1.1)

Flaga --remote / -r oznacza, że chcemy sprawdzić oficjalne repozytorium RubyGems.org (domyślne zachowanie). Z flagą --local / -l zostanie wykonane lokalne szukanie wśród zainstalowanych gemów.

Instalowanie gema

W momencie gdy wiesz, którego gema chciałbyś zainstalować, na przykład popularne Railsy:

$ gem install rails

Możesz nawet instalowac konkretne wersje biblioteki używając flagi --version / -v:

$ gem install rails --version 5.0

Spis wszystkich gemów

By zobaczyć listę wszystkich zainstalowanych lokalnie gemów:

$ gem list

By uzyskać (bardzo długą) listę wszystkich gemów dostępnych na RubyGems.org:

$ gem list -r

Pomoc!

Dokumentacja jest dostępna w twoim terminalu:

$ gem help

Na przykład gem help commands jest bardzo przydatne, ponieważ wyświetla listę wszystkich poleceń gem.

Tworzenie własnych gemów

RubyGems.org ma wiele poradników w tym temacie. Możesz chcieć zapoznać się również z Bundlerem, generycznym narzędziem, które pomaga zarządzać zależnościami aplikacji i może być używany wraz z RubyGems.