Pobierz Rubiego

This page is very out-dated or has been removed due to out-dated content. Please visit the English page for the most recent information.

Tutaj znajdziesz najnowsze dystrybucje języka Ruby. Aktualna stabilna wersja to 3.3.0. Pamiętaj aby przeczytać licencję Rubiego.

Sposoby instalacji Rubiego

Mamy dostępnych wiele narzędzi dla każdej znaczącej platformy by zainstalować Rubiego:

  • dla maszyn z systemem Linux/UNIX możesz użyć systemowego menedżera pakietów lub narzędzi osób trzecich (rbenv lub RVM),
  • dla maszyn z systemem macOS możesz użyć narzędzi osób trzecich (rbenv lub RVM),
  • dla maszyn z systemem Windows możesz użyć narzędzia RubyInstaller.

Zobacz stronę Instalacja po więcej szczegółów dotyczących systemów zarządzania pakietami lub narzędzi osób trzecich.

Oczywiście możesz zainstalować Rubiego z kodu źródłowego na wszystkich znaczących platformach.

Kompilacja Rubiego — Kod źródłowy

Instalowanie z kodów źródłowych jest doskonałym rozwiązaniem gdy dobrze znasz swój system i gdy potrzebujesz specyficznych ustawień dla swojego środowiska. Jest to także dobra opcja gdy nie ma dla twojej platformy innych przygotowanych pakietów.

Zobacz stronę Instalacja po więcej szczegółów dotyczących budowania Rubiego ze źródeł. Jeśli masz problem z kompilacją Rubiego rozważ skorzystanie z narzędzi osób trzecich wspomnianych powyżej. Mogą ci pomóc.

  • Obecny stabilny: Ruby 3.3.0

  • Migawki:

    • Stabilna migawka: To jest tarball ostatniej migawki stabilnej obecnego stabilnego brancha.
    • Nocna migawka: To jest tarball tego co jest w Git, przygotowany w nocy. Może zawierać błędy lub inne problemy, używaj na własne ryzyko!

Aby uzyskać informacje na temat repozytorium Rubiego w Subversion i Git, zobacz stronę Ruby Core.

Źródła Rubiego są dostępne na światowych stronach lustrzanych. Spróbuj użyć jakiegoś blisko ciebie.