1 | 2 | 3 | 4

Ruby w 20 Minut

Wprowadzenie

Poniżej znajduje się krótki tutorial, którego wykonanie nie zajmuje więcej niż 20 minut. Tutorial zakłada, że masz już zainstalowanego Rubiego. (Jeśli na swoim komputerze nie masz zainstalowanego Rubiego, pobierz Rubiego i zainstaluj zanim zaczniesz).

Interaktywny Ruby (Interactive Ruby – IRB)

Otwórz IRB’a.

  • Jeśli używasz macOS otwórz Terminal i wpisz irb, naciśnij enter.
  • Jeśli używasz Linux’a, otwórz konsolę, wpisz irb i naciśnij enter.
  • Jeśli używasz Windows, otwórz Interactive Ruby z zakładki Ruby twojego Menu Start.
irb(main):001:0>

Ok, udało się otworzyć IRB’a. Co teraz?

Wpisz: "Hello World"

irb(main):001:0> "Hello World"
=> "Hello World"

Ruby Wykonał Polecenie!

Co się stało? Czy właśnie napisaliśmy najkrótszy na świecie program “Hello World” ? Nie do końca. Druga linia to po prostu sposób w jaki IRB informuje nas o wyniku ostatniego wyrażenia jakie wykonał. Jeśli chcemy wyświetlić “Hello World” potrzebujemy troszkę więcej:

irb(main):002:0> puts "Hello World"
Hello World
=> nil

puts jest poleceniem, które ogólnie rzecz biorąc wyświetla różne rzeczy w Rubim. A co oznacza => nil ? To wynik wyrażenia. puts zawsze zwraca nil, nil w Rubim zawsze oznacza kompletny brak jakiejkolwiek wartości.

Twój Darmowy Kalkulator

Mamy już wystarczająco informacji, aby użyć IRB’a jako prostego kalkulatora:

irb(main):003:0> 3+2
=> 5

Trzy plus dwa. Wystarczająco proste. Co z “trzy razy dwa” (three times two)? Możesz to napisać, jest to wciąż bardzo krótkie, ale możesz też cofnąć się i zmienić to co przed chwilą wpisałeś. Wciśnij strzałkę-w-górę na swojej klawiaturze i zobacz czy pojawi się linią z tekstem 3+2 . Jeśli pojawi się, wtedy możesz użyć strzałki w lewo aby ustawić kursor zaraz za znakiem plus + nacisnąć klawisz backspace i zamienić plus na *.

irb(main):004:0> 3*2
=> 6

Następnie, wypróbujmy potęgowania:

irb(main):005:0> 3**2
=> 9

W Rubim ** jest sposobem zapisu potęgowania. Co jeśli chciałbyś pójść odwrotną drogą i obliczyć pierwiastek kwadratowy danej liczby ?

irb(main):006:0> Math.sqrt(9)
=> 3.0

Co przedstawia powyższa linia ? Tak, zgadza się, obliczamy tutaj pierwiastek kwadratowy liczby 9. Przypatrzmy się temu bliżej. Po pierwsze co oznacza Math ?

Moduły, Grupuj kod pod względem tematycznym

Math jest wbudowanym modułem matematycznym. Moduły służą dwóm celom w Rubim. Powyższy przykład to pierwszy cel: grupowanie podobnych metod w odpowiednim module. Math zawiera również metody takie jak sin() czy tan().

Następnie mamy kropkę. Co robi ta kropka ? Za pomocą kropki definiujesz odbiorcę wiadomości. Co jest wiadomością ? W naszym przykładzie wiadomością jest sqrt(9) co oznacza, wywołaj metodę sqrt, skrót od “square root” – pierwiastek kwadratowy z parametrem 9.

Wynikiem tego wywołania jest wartość 3.0. Pewnie zauważyłeś, że nie jest to po prostu 3. Dzieje się tak dlatego, że w większości wypadków, pierwiastek kwadratowy jakiejś liczby nie będzie liczbą całkowitą, więc ta metoda zawsze zwraca liczbę zmiennoprzecinkową.

Co jeśli chcialibyśmy zapamiętać wynik naszych obliczeń ? Przypiszmy wynik do zmiennej.

irb(main):007:0> a = 3 ** 2
=> 9
irb(main):008:0> b = 4 ** 2
=> 16
irb(main):009:0> Math.sqrt(a+b)
=> 5.0

Odbiegamy tutaj jednak od tradycyjnego programu “Hello World” , na którym tutoriale dla początkujących powinny się skupiać więc wróćmy do tego