Излезе Ruby 2.4.0-preview1

Радваме се да обявим излизането на Ruby 2.4.0-preview1.

Това е първият предварителен преглед на Ruby 2.4.0. Излиза по-рано от обикновено, защото включва много новости и подобрения. Не се колебайте да изпращате обратна връзка, тъй като все още имате възможност да повлияете на промените.

Обединяване на Fixnum и Bignum в Integer

Въпреки, че ISO/IEC 30170:2012 не уточнява детайли относно Integer, CRuby има два Integer класа - Fixnum и Bignum. Ruby 2.4. ги обединява в Integer.

String поддръжка за Unicode case mappings

String/Symbol#upcase/downcase/swapcase/capitalize(!) сега поддържат Unicode mappings вместо само ASCII такива.

Подобрения на производителността

Ruby 2.4 съдържа следните промени, подобряващи производителността:

Array#max, Array#min

[x, y].max и [x, y].min са оптимизирани да не създават временен масив при определени условия.

Regexp#match?

Добавен е метода Regexp#match?, който изпълнява regexp match без да създава back reference object и да сменя $~, за да се редуцира броят на алокираните обекти.

Други подобрения на производителността

Дебъгване

Thread#report_on_exception и Thread.report_on_exception

Ruby игнорира exception-и в нишки освен ако не се join-не друга нишка. Чрез report_on_exception = true може да се следи ако нишка умре поради необработен exception.

Споделете с нас каква според вас трябва да бъде стойността по подразбиране на report_on_exception.

Показване на backtrace и зависимости при deadlock на нишки

Ruby засича deadlock-ове при чакащи нишки, но не показва достатъчно информация за дебъгване. Ruby 2.4 показва нишките заедно с техният backtrace, както и кои други нишки зависят от тях.

Приятно ползване на Ruby 2.4.0-preview1! Свържете се с нас с вашите коментари и преложения.

Важни промени от 2.3

Вижте Новини и Списък с промени за повече информация.

Сваляне

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.bz2

  • SIZE: 14108114 bytes
  • SHA1: 7dcc42548d0724d83b6589ab98f34282845d7bcd
  • SHA256: 17570f0b84215ca82252f10c167ee50bc075383c018420c6b2601ae1cade0649
  • SHA512: c9873e8686eb54dbde61d6e23cd5197beebccd6cb31fd12c82763ebe1fde17095d7514d9d93c2c82b238032c98691df5479dc2d666a8a590e0fc54450ec29cb5
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.gz

  • SIZE: 17605452 bytes
  • SHA1: 1003a1e57547d81f4bb979c0f40f242afc284cd5
  • SHA256: 80d02f49f40e7ce07b70bee7efda751b0595a349a017306e9fe8caad5da13e64
  • SHA512: 4b603ab4ff9ea7e8bb8053aa4b638839d534241466d7f0e4d5bca3f2ea416694c2ea391790f1ffdc07fa538918d27707621741eb0ddc7bd00eb9d7628622787a
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.tar.xz

  • SIZE: 11155800 bytes
  • SHA1: bc33085277266f5a09a143bf6817affcb77f8e7f
  • SHA256: 62942c7300727469fe3d2b43e5a5c772d4836cf624a1d644bdece2afaca472c8
  • SHA512: dfc2c6642d49fa95383817a6dc82c416b3218ddfdaf882d6d2e5a7da22d0a5ac142e516a57aa96214070f3c7551d275044233ac052c82d67189b01c39847aad4
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0-preview1.zip

  • SIZE: 19904781 bytes
  • SHA1: 25c16ee91bbcb0224f80e20d938f5c08832973f7
  • SHA256: fd588aea1558b1171f87a3dd342ee207b8995a2c0a8241d7aa15bcfa16036854
  • SHA512: f2fff35ff9157a4b31177b3d6b91bdaad04c22b3c626c3a5e5ec9a31b103f9607b31c909ef27880065cfdbcfa5d6901a6db89d22e0c645666d069c5b6dd1818b

Коментар

За повече информация и план за следващи версии:

ReleaseEngineering24