Излезе Ruby 2.1.10

Излезе Ruby 2.1.10. Този рилийз не е предназначен за употреба в продукция, а за да се тества съвместимостта на версия с двуцифрено число.

Както бе обявено при излизането на Ruby 2.1.9, Ruby 2.1.10 не включва никакви промени от 2.1.9 освен смяната на номера (и малка промяна в тестовете). Моля тествайте приложенията и библиотеките си за съвместимост с двуцифрена версия.

Сваляне

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.10.tar.bz2

  SIZE:  12015299 bytes
  SHA1:  22dcd759d8cbb14c8735988fbc7ee5c35f9d4720
  SHA256: a74675578a9a801ac25eb7152bef3023432d6267f875b198eb9cd6944a5bf4f1
  SHA512: 4b7213695416876e4de3cbce912f61ac89db052c74f0daa8424477991cfc49b07300e960177ff576b634a97ee8afef3c5aded5d5806329dbd01d0ce7b42b9b63
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.10.tar.gz

  SIZE:  15165837 bytes
  SHA1:  2a5194b1fd42a3f1f23f1e0844ae78332a9efd5d
  SHA256: fb2e454d7a5e5a39eb54db0ec666f53eeb6edc593d1d2b970ae4d150b831dd20
  SHA512: 5f9c0cc3d10b4e04c63f001b4add782c34b9f260368f48b443b397cea57680d328f7c28cbb2a9be4c2f5acd114bac07dacb100d57018fa4d2a1792fc03083418
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.10.tar.xz

  SIZE:  9362868 bytes
  SHA1:  adcc9e10b8f7add0e19f8c70afc134c069a862ca
  SHA256: 5be9f8d5d29d252cd7f969ab7550e31bbb001feb4a83532301c0dd3b5006e148
  SHA512: 72406ac133af7f057d4633d2a300e49e133881f6b36ff4cdf6c72b4ff4325de332fc5a45c96ea407140a8bf09cdc307e13107c539196902e5b67b7d24cd72dc9
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.10.zip

  SIZE:  16706304 bytes
  SHA1:  402158192b7673cb4e7a67f48f6d93945bc9fd13
  SHA256: 21cf83156ec782d17827fb9c8a945626dfd68cf0d9eb5ca7a78b12eb91c6f1fb
  SHA512: 5490fc4726a1efaea8c7c541ca3102013b00a0af2903d15009307265c93b218bb13aab0007d279823c740a9b173d957ca79f2d8f25932f04763ec1aa18d164e8
  

Коментар

Благодарим на всички, помогнали при подготвянето на тази версия.