Wydano Ruby 2.0.0-p247

Wydano Ruby 2.0.0-p247.

To wydanie zawiera łatkę bezpieczeństwa dotyczącą dołączonego OpenSSL.

Zawartych zostało też trochę poprawek błędów.

Pobieranie

To wydanie można pobrać z:

Zmiany

Większe poprawki są przedstawione poniżej.

Zobacz tickets i ChangeLog.

Argumenty z kluczem

 • #8040 change priority between keyword arguments and mandatory arguments.
 • #8416 super does not forward either named or anonymous **
 • #8463 Proc auto-splat bug with named arguments

VM/Przetwarzanie języka

 • #8424 fix infinite loop when stack overflow with TH_PUSH_TAG()
 • #8436 __dir__ not working in eval with binding
 • #8489 Tracepoint API: B_RETURN_EVENT not triggered when “next” used
 • #8341 block_given? (and the actual block) persist between calls to a proc created from a method (using method().to_proc()).
 • #8531 block_given? (and the actual block) persist between calls to a proc created by Symbol#to_proc.

RubyGems

Dołączona wersja RubyGems została zaktualizowana do 2.0.3

Kodowanie

 • #8516 IO#readchar returns wrong codepoints when converting encoding

Windows

 • #8431 File.read() crash on Win32SP3 32bit

Biblioteki

 • #8467 Rewinding and iterating through gzipped IO leads to segmentation fault
 • #8415 Net::IMAP#capability_response raises “Net::IMAP::ResponseParseError: unexpected token CRLF” for common CAPABILITY

Komentarz do wydania

Wiele osób tworzących kod, testerów i użytkowników zgłaszających raporty o błędach pomogło mi zrobić to wydanie. Podziękowania za ich zaangażowanie i pracę.