Wydano Ruby 1.9.3-p484

Wydano Ruby 1.9.3-p484.

To wydanie zawiera łatkę bezpieczeństwa dotyczącą interpretera Rubiego:

Zawartych zostało też trochę poprawek błędów. Zobacz tickets i ChangeLog dla szczegółów.

Pobieranie

Komentarz do wydania

Wiele osób (wprowadzających zmiany, wnoszących wkład i raportujących) pomogło mi zrobić to wydanie. Dzięki wam!