Wydano Ruby 2.1.0

Jest nam miło ogłosić wydanie Rubiego 2.1.0.

Ruby 2.1 zawiera wiele usprawnień, włączając w to przyspieszenie, bez poważnych niezgodności.

Wypróbuj go!

Pobieranie

Zmiany w stosunku do 2.0

Zauważalne zmiany to:

 • VM (cache metod)
 • RGenGC (Zobacz prezentację ko1 z RubyKaigi i RubyConf 2013)
 • refinements #8481 #8571
 • składnia
  • Rational/Complex Literal #8430
  • def zwraca wartość #3753
 • Bignum
 • String#scrub #8414
 • Socket.getifaddrs #8368
 • RDoc 4.1.0 i RubyGems 2.2.0
 • “literal”.freeze zostało zoptymalizowane #9042
 • dodano Exception#cause #8257
 • zaktualizowano biblioteki BigDecimal, JSON, NKF, Rake, RubyGems oraz RDoc
 • usunięto curses #8584

Zobacz więcej szczegółów zmian: NEWS w repozytorium Rubiego.