eurucamp 2014 daty i zgłoszenia

eurucamp 2014 odbędzie się w okolicy Berlina między 1 a 3 sierpnia. eurucamp jest wynikiem EuRuKo 2011.

Składanie propozycji jest otwarte do 1 maja. Jest ono anonimowe i sprawiedliwe, wszystkie terminy zostaną wypełnione. W dodatku eurucamp ma bezwarunkowy program mentoringu.

Poszukujemy zarówno mówców i warsztatów na temat Rubiego i społeczności. Jesteśmy bardzo przyjazna kierunku nowych mówców lub doświadczonych prelegentów z nowymi tematami. Znajdź szczegóły w naszym przewodniku przewodnik zgłoszenia.

eurucamp jest letnią konferencją z dużą ilością wolnego czasu na sprawy towarzyskie i wieloma możliwościami na zaprezentowanie swoich pomysłów. Zobacz film z 2012 na naszej stronie Vimeo. Rzuć okiem także na naszą aplikację aktywności jako próbka tego, co dzieje się w okolicach eurucamp.

eurucamp ma ścisły kodeks postępowania. Jesteśmy przyjaźni dla rodzin i oferujemy opiekę nad dziećmi. Osoby z problemami mobilności są również mile widziane.

Jesteśmy międzynarodową konferencję i widzieliśmy gości z całego świata.

Sprzedaż biletów zostanie wkrótce otwarta.