Wydano Ruby 2.1.2

Jest nam miło ogłosić wydanie Rubiego 2.1.2.

To wydanie zawiera poprawkę dla Regresja Hash#reject w Rubim 2.1.1, wsparcie dla budowy z Readline-6.3 (zobacz Bug #9578), zaktualizowaną załączoną wersję libyaml z psych, i poprawki błędów.

Zobacz tickets i ChangeLog po szczegóły.

Pobieranie

Komentarz do wydania

Wiele osób tworzących kod, developerów i użytkowników zgłaszających raporty o błędach pomogło mi zrobić to wydanie. Podziękowania za ich zaangażowanie i pracę.