CVE-2014-8080: Odmowa usługi w XML

Nieograniczony rozrost encji może prowadzić do podatności na DoS w REXML. Tej podatności został przypisany identyfikator CVE-2014-8080. Zdecydowanie zalecamy aktualizację Rubiego.

Szczegóły

Podczas czytania węzłów tekstu z dokumentu XML, parser REXML może zostać zmuszony do alokowania bardzo dużych napisów, które mogą zająć całą dostępną pamięć maszyny, powodując odmowę usługi.

Kod może wyglądać następująco:

require 'rexml/document'

xml = <<XML
<!DOCTYPE root [
 # ENTITY expansion vector
]>
<cd></cd>
XML

p REXML::Document.new(xml)

Wszyscy użytkownicy używający podatnej wersji powinni natychmiast zaktualizować ją lub użyć obejścia problemu.

Podatne wersje

 • Dla 1.9 wszystkie wcześniejsze wersje od 1.9.3 patchlevel 550
 • Dla 2.0 wszystkie wcześniejsze wersje od 2.0.0 patchlevel 594
 • Dla 2.1 wszystkie wcześniejsze wersje od 2.1.4
 • Wcześniej niż rewizja trunk 48161

Obejście

Jeśli nie możesz zaktualizować Rubiego, użyj tej łatki jako obejście problemu dla wersji Rubiego 2.1.0+:

class REXML::Entity
 def value
   if @value
    matches = @value.scan(PEREFERENCE_RE)
    rv = @value.clone
    if @parent
     sum = 0
     matches.each do |entity_reference|
      entity_value = @parent.entity( entity_reference[0] )
      if sum + entity_value.bytesize > Security.entity_expansion_text_limit
       raise "entity expansion has grown too large"
      else
       sum += entity_value.bytesize
      end
      rv.gsub!( /%#{entity_reference.join};/um, entity_value )
     end
    end
    return rv
   end
   nil
  end
end

Dla wersji Rubiego starszych niż 2.1.0, możesz użyć poniższej łatki:

class REXML::Entity
 def value
   if @value
    matches = @value.scan(PEREFERENCE_RE)
    rv = @value.clone
    if @parent
     sum = 0
     matches.each do |entity_reference|
      entity_value = @parent.entity( entity_reference[0] )
      if sum + entity_value.bytesize > Document.entity_expansion_text_limit
       raise "entity expansion has grown too large"
      else
       sum += entity_value.bytesize
      end
      rv.gsub!( /%#{entity_reference.join};/um, entity_value )
     end
    end
    return rv
   end
   nil
  end
end

Podziękowania

Podziękowania dla Willisa Vandevantera za zgłoszenie tego problemu.

Historia

 • Oryginalnie opublikowane 2014-10-27 12:00:00 (UTC)