1 | 2 | 3 | 4

Yirmi Dakikada Ruby

Şimdi bir selamlayıcı nesnesi üretelim ve kullanalım:

irb(main):035:0> greeter = Greeter.new("Pat")
=> #<Greeter:0x16cac @name="Pat">
irb(main):036:0> greeter.say_hi
Hi Pat!
=> nil
irb(main):037:0> greeter.say_bye
Bye Pat, come back soon.
=> nil

Birkez greeter nesnesi üretildi mi, ismin Pat olduğunu hep hatırlayacaktır. Hımm, peki ismi direk olarak almak istersek nolcak?

irb(main):038:0> greeter.@name
SyntaxError: (irb):38: syntax error, unexpected tIVAR, expecting '('

Yok, yapamadık.

Nesnenin Derisinin Altında

Örnek değişkenleri nesnenin içinde gizli kalırlar. Mutlak olarak gizli değillerdir, nesneyi incelediğinizde bunları görebilirsiniz, ve bunlara erişmenin başka yolları vardır, fakat Ruby verileri dışardan erişime gizleyecek çeşitli nesne yönelimli teknikler kullanır.

Pekala Greeter nesnesinin ne metotları mevcut?

irb(main):039:0> Greeter.instance_methods
=> [:say_hi, :say_bye, :instance_of?, :public_send,
  :instance_variable_get, :instance_variable_set,
  :instance_variable_defined?, :remove_instance_variable,
  :private_methods, :kind_of?, :instance_variables, :tap,
  :is_a?, :extend, :define_singleton_method, :to_enum,
  :enum_for, :<=>, :===, :=~, :!~, :eql?, :respond_to?,
  :freeze, :inspect, :display, :send, :object_id, :to_s,
  :method, :public_method, :singleton_method, :nil?, :hash,
  :class, :singleton_class, :clone, :dup, :itself, :taint,
  :tainted?, :untaint, :untrust, :trust, :untrusted?, :methods,
  :protected_methods, :frozen?, :public_methods, :singleton_methods,
  :!, :==, :!=, :__send__, :equal?, :instance_eval, :instance_exec, :__id__]

Vay, bir sürü metot varmış. Biz sadece iki metot tanımladık. Burada neler oluyor? Pekala bunlar Greeter nesnesinin tüm metotları, kalıtımdan gelenler dahil. Eğer kalıtımdan gelen atalarının metotlarını görmek istemezsek az evvelki çağrıyı false parametresiyle yapmalıyız. Bunun anlamı kalıtımsal metotları istemediğimizdir.

irb(main):040:0> Greeter.instance_methods(false)
=> ["say_bye", "say_hi"]

Ah, şimdi daha iyi. Haydi şimdi de selamlayıcı nesnemiz hangi metotlara cevap veriyor, bulalım:

irb(main):041:0> g.respond_to?("name")
=> false
irb(main):042:0> g.respond_to?("say_hi")
=> true
irb(main):043:0> g.respond_to?("to_s")
=> true

Gördüğünüz gibi say_hi ve to_s (bir şeyi stringe çevirme emridir, bu metod varsayılan olarak tüm nesneler için tanımlanır) kelimelerinin anlamını biliyor, fakat name anlamını bilmiyor.

Sınıfları Değiştirmek—Asla Çok Geç Değildir

Fakat eğer ismi görmek ve değiştirmek isterseniz ne olacak? Ruby nesnenin değişkenlerine erişmek için kolay bir yol sunar.

irb(main):044:0> class Greeter
irb(main):045:1>  attr_accessor :name
irb(main):046:1> end
=> nil

Ruby’de bir sınıfı açıp değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklikler yeni üretilecek nesnelerde etkili olacağı gibi üretilmiş nesnelerde de etkilidir. Öyleyse yeni bir nesne üretelim ve onun @name özelliği ile biraz oynayalım.

irb(main):047:0> greeter = Greeter.new("Andy")
=> #<Greeter:0x3c9b0 @name="Andy">
irb(main):048:0> greeter.respond_to?("name")
=> true
irb(main):049:0> greeter.respond_to?("name=")
=> true
irb(main):050:0> greeter.say_hi
Hi Andy!
=> nil
irb(main):051:0> greeter.name="Betty"
=> "Betty"
irb(main):052:0> greeter
=> #<Greeter:0x3c9b0 @name="Betty">
irb(main):053:0> greeter.name
=> "Betty"
irb(main):054:0> greeter.say_hi
Hi Betty!
=> nil

attr_accessor kullanarak iki yeni metot tanımlanmış olur, değeri okumak için name ve değeri değiştirmek için name= metotları.

Herşeyi Selamlamak, MegaGreeter Hiçbirini Atlamaz!

Bu selamlayıcı yeterince ilginç değil. Sadece bir kişi ile ilgileniyor. Eğer biz dünyayı, bir kişiyi yada kişiler listesinin hepsini selamlayacak bir MegaGreeter istersek nasıl olacak?

Bu seferki kodumuzu direk IRB’de yazmak yerine bir dosyaya yazarak saklayalım.

IRB’den çıkmak için “quit” veya “exit” yazın ya da sadece Control-D basın.

#!/usr/bin/env ruby

class MegaGreeter
 attr_accessor :names

 # Nesnenin üretilmesi
 def initialize(names = "World")
  @names = names
 end

 # Herkese merhaba de
 def say_hi
  if @names.nil?
   puts "..."
  elsif @names.respond_to?("each")
   # @names içinde bir çeşit liste var, içinde döndür!
   @names.each do |name|
    puts "Hello #{name}!"
   end
  else
   puts "Hello #{@names}!"
  end
 end

 # Herkese hoşçakal de
 def say_bye
  if @names.nil?
   puts "..."
  elsif @names.respond_to?("join")
   # Liste elemanlarını virgülle birleştir
   puts "Goodbye #{@names.join(", ")}. Come back soon!"
  else
   puts "Goodbye #{@names}. Come back soon!"
  end
 end

end


if __FILE__ == $0
 mg = MegaGreeter.new
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # İsmi "Zeke" olarak değiştir
 mg.names = "Zeke"
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # İsmi bir isimler dizisine çevir
 mg.names = ["Albert", "Brenda", "Charles",
  "Dave", "Engelbert"]
 mg.say_hi
 mg.say_bye

 # nil yap
 mg.names = nil
 mg.say_hi
 mg.say_bye
end

Bu dosyayı “ri20min.rb” olarak kaydedin ve “ruby ri20min.rb” konsol komutuyla çalıştırın. Çıktısı şöyle olmalı:

Hello World!
Goodbye World. Come back soon!
Hello Zeke!
Goodbye Zeke. Come back soon!
Hello Albert!
Hello Brenda!
Hello Charles!
Hello Dave!
Hello Engelbert!
Goodbye Albert, Brenda, Charles, Dave, Engelbert. Come
back soon!
...
...

Bu son örnekle birçok yeni şey ortaya çıktı, daha derinden inceleyelim.