1 | 2 | 3 | 4

Yirmi Dakikada Ruby

Giriş

Bu tamamlaması 20 dakikadan fazla vakit almayacak küçük bir Ruby eğitmenidir. Halihazırda Ruby’nin sisteminizde kurulu olduğunu kabul eder. (eğer Ruby bilgisayarınızda yüklü değilse başlamadan önce kurun.)

İnteraktif Ruby

Ruby kendisine girdiğiniz her Ruby satırının sonucunu gösteren bir programla beraber gelir. Ruby ile etkileşimli bir oturumda oynamak bu dili öğrenmek için dehşet verici bir yoldur.

IRB’i açın (Interactive Ruby anlamına gelir).

  • Eğer macOS kullanıyorsanız Terminal açın ve yazın : irb, sonra enter basın.
  • Eğer Linux kullanıyorsanız konsol açın ve yazın : irb, sonra enter basın.
  • Eğer Windows kullanıyorsanız başlat menüsü Ruby bölümünden Interactive Ruby çalıştırın.
irb(main):001:0>

Tamam açıldı şimdi ne yapacağız?

Şunu yazın : "Hello World"

irb(main):001:0> "Hello World"
=> "Hello World"

Ruby Size İtaat Eder!

Ne yaptık şimdi? Dünyanın en kısa “Hello World” programını mı yazdık? Tam olarak değil. İkinci satır sadece IRB’in yaptığı işlemin sonucunu bildirme tekniği. Eğer ekrana “Hello World” yazdırmak istiyorsak daha fazla birşeyler yapmalıyız:

irb(main):002:0> puts "Hello World"
Hello World
=> nil

puts Ruby’de çıktı almak için en basit bir komut. Fakat bu => nil ne oluyor ki? Bu işlevin sonucudur. puts her zaman Ruby’de hiçbir şeyi ifade eden nil değerini döndürür.

Bedava Hesap Makinası Burada

IRB basit bir hesap makinası olarak kullanılabilir:

irb(main):003:0> 3+2
=> 5

Üç artı iki. Çok kolay. Peki üç kere iki nedir? Bunu girebileceğiniz gibi bir önce girdiğiniz satırı yukarı tuşuna basarak tekrar çağırabilirsiniz. Yukarı tuşuna basıp bunu test edin + işaretinin üstüne gidip silin ve * ile değiştirin.

irb(main):004:0> 3*2
=> 6

Sonra üçün karesini bulalım:

irb(main):005:0> 3**2
=> 9

Ruby’de ** “üssü” demenin yoludur. Fakat bir sayının karekökü için ne yapmalı?

irb(main):006:0> Math.sqrt(9)
=> 3.0

Tamam, bu ne demek sizce? Tahmin ederseniz dokuzun karekökü alınmış. Haklısınız fakat daha yakından inceleyelim, en başta bu Math ne ?

Modüller, Kodları Başlıklar Altında Toplar

Math matematik için bir dahili modüldür. Modüller Ruby’de iki hizmet sunarlar. Bir rolü şu: benzer görevler yapan metotları bir grup başlığı altında toplamak. Math içinde ayrıca sin() ve tan() gibi işlevler de vardır.

Sonraki bir nokta işareti, nokta ne yapıyor? Nokta size mesajın alıcısını gösteriyor. Burada mesaj sqrt(9) metot çağrısı, parametresi 9 olan “karekök” alma komutu.

Bu metodun cevabı 3.0 dır. Dikkat ettiyseniz sadece 3 değil. Çünkü birçok karekök işleminin sonucu tamsayı değildir. Bu yüzden işlev kayan noktalı bir sayı geri döndürür.

Peki bazı matematik işlemlerimizin sonucunu hatırlamak istersek? Cevabı bir değişkene atama yaparız.

irb(main):007:0> a = 3 ** 2
=> 9
irb(main):008:0> b = 4 ** 2
=> 16
irb(main):009:0> Math.sqrt(a+b)
=> 5.0

Bir hesap makinası için oldukça yeterli. Klasik Hello World mesajından uzaklaşmaya başladık, geri dönelim.