PHP'den Ruby'ye

PHP web uygulamalarında çok yaygın olarak kullanılır, ama Ruby On Rails kullanmak istiyorsanız veya sadece genel kullanım için daha özel bir dil istiyorsanız, Ruby’ye bir göz atmaya değer.

Benzerlikler

PHP’de olduğu gibi, Rubyde…

 • Ruby dinamik olarak yazılan bir dildir, PHP’de olduğu gibi, bu yüzden değişken tanımlama konusunda endişelenmenize gerek yok
 • Sınıflar vardır, ve bu sınıflara erişimi PHP 5’te olduğu gibi kontrol edebilirsiniz. (public, protected ve private)
 • Bazı değişkenler $ sembolü ile başlar, PHP gibi (ama hepsi değil)
 • eval burada da vardır.
 • Karakter dizisi katıştırması kullanabilirsiniz. "$foo is a $bar" şeklinde kullanmak yerine "#{foo} is a #{bar}" şeklinde kullanabilirsiniz—PHP’de olduğu gibi, tek tırnaklı karakter dizilerinde kullanamazsınız.
 • Here dökümanları vardır
 • PHP 5 gibi rubyde de istisnalar(exception) vardır.
 • Oldukça büyük bir standart kütüphanesi vardır.
 • Dizeler ve hash veri tipi beklendiği gibi çalışır, array() yerine { ve } kullanırsanız: array('a' => 'b') {'a' => 'b'} olur.
 • true ve false PHP’de olduğu gibi davranır, ama null nil olarak çağırılır.

Farklılıklar

PHP’nin aksine, Rubyde…

 • Güçlü tipleme vardır. Karakter dizisi ve sayı tipi gibi veri tipleri arasında çeviri yapabilmek için bunu yapması için dile güvenmek yerine to_s, to_i vs. metodları kullanmalısınız.
 • Karakter dizileri, sayılar, dizeler, hash veri tipleri, vs. nesnedir. abs(-1) yerine -1.abs olarak kullanılır.
 • Parantezler metod çağrılarında isteğe bağlıdır, hangi parametrelerin hangi metod çağrılarına gideceğini netleştirmek için kullanılanlar hariç.
 • Alt çizgi gibi isimlendirme gelenekleri yerine standart kütüphaneler ve ekleri modüller ve sınıfları şeklinde düzenlenmiştir.
 • Yansıma nesnelerin kendi özelliğidir, PHP 5 gibi Reflection sınıfları kullanmanız gerekmez.
 • Değişkenler referanslardır.
 • abstract sınıflar veya interfaceler yoktur.
 • Hash’ler ve array’ler birbirine çevrilemez
 • Koşullarda sadece false ve nil yanlış bilgisi döner: 0, array() ve "" doğru bilgisi döner.
 • Neredeyse her şey metod çağrılarıdır, hatta raise bile. (PHP’de throw).