Пощенски списъци

Пощенските списъци са чудесен начин да следите какво се случва с Ruby общността.

Ruby има четири основни пощенски списъка на английски език:

Ruby-Talk
Това е най-популярният пощенски списък, който се занимава с всякакви теми. (Архив)
Ruby-Core
Този списък се занимава с теми за ядрото и имплементацията на Ruby. (Архиви)
Ruby-Doc
Тук се дискутират теми като стандарти за документиране и инструменти за Ruby. (Архив)
Ruby-CVS
Този списък съдържа всички commit-и в Git хранилището на Ruby.
comp.lang.ruby дискусионна група.
Хората, предпочитащи Usenet пред пощенските списъци, могат да погледнат дискусионната група comp.lang.ruby.

Абониране

Абониране