Излезе Ruby 2.2.0-preview2

Имаме удоволствието да обявим излизането на Ruby 2.2.0-preview2.

Ruby 2.2.0-preview2 е вторият предварителен преглед на Ruby 2.2.0. Включени са много новости и подобрения.

Например, Symbol GC прави символите garbage collectable. Това намалява използваната памет за символи, защото досега те не се събираха от GC. Rails 5.0 ще се възползва от Symbol GC и затова ще изисква минимална версия на Ruby 2.2. (Виж блог пост на Rails за повече детайли.)

Освен това новият Incremental GC намалява паузата на garbage collection, което допълнително подпомага работата на Rails приложения.

Новост, вързана с управлението на паметта, е добавянето на опция за configure.in да използва jemalloc Feature #9113. Опцията е изключена по подразбиране поради експерименталната си природа. Когато се убедим от ползите й, тя ще бъде включена по подразбиране.

Друга тема е използването на vfork(2) в system() и spawn() (Японски). Очаква се това да доведе до значителни забързвания в случаите, когато голям процес многократно извиква външни команди.

Приятно ползване на Ruby 2.2.0-preview2!

Значителни промени от 2.1

 • Incremental GC (YARV Maniacs No.12)
 • Symbol GC (presentation at RubyKaigi 2014)
 • configure –with-jemalloc Feature #9113
 • основни библиотеки:
  • Поддръжка на Unicode 7.0 #9092
  • Нови методи:
   • Enumerable#slice_after #9071, Enumerable#slice_when #9826
   • Float#next_float, Float#prev_float #9834
   • File.birthtime, File#birthtime #9647
   • String#unicode_normalize #10084
 • включени библиотеки:
  • Актуализация на Psych 2.0.6
  • Актуализация на Rake 10.4.0
  • Актуализация на RDoc 4.2.0.alpha (21b241a)
  • Актуализация на RubyGems 2.4.4+ (2f6e42e)
  • rubygems 2.4.4+ (2f6e42e)
  • Актуализация на test-unit 3.0.7 (премахнато от хранилището, но включено в tarball-а)
  • Актуализация нa minitest 5.4.3 (премахнато от хранилището, но включено в tarball-а)
  • Маркиране на mathn за премахване в бъдеще
 • C API
  • Премахнати остарели API-та

Виж NEWS в Ruby хранилището за повече информация.

С тези промени, 1239 променени файла, 98343 добавени реда(+), 61858 премахнати реда(-).

Сваляне

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview2.tar.bz2
  • SIZE: 12505279 bytes
  • MD5: d7abace25a8ffe861cb2807bef1c58a6
  • SHA256: 9e49583f3fad3888fefc85b719fdb210a88ef54d80f9eac439b7ca4232fa7f0b
  • SHA512: c654d4c047f9463a5fb81eaea0fa5ab7bf316962bc7fb0fb356861e6336ce8ce2162c7779d8b27f72d7bc0e9604b5e5af2910abcb0b0a1f197b3138eaddfd4a5
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview2.tar.gz
  • SIZE: 15505521 bytes
  • MD5: bde388d6f10012a92d5dc36196fd6755
  • SHA256: dfcef7b01bd3acb41da6689993ac8dd30e2ecd4fd14bc1a833f46188a9fe2614
  • SHA512: e2d316a679c15c021e40b0f9b7810b319c6a5e771a9b869fda35b6745aecac881bbb05d62192893799816a8673e05c8f17713f10ccdec077f546483608ab85c1
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview2.tar.xz
  • SIZE: 9649216 bytes
  • MD5: 0d582e28b92ce9d1456e40fb8d821422
  • SHA256: d14d1fa045263fa242a515d7b9e8c485bf8a9ee9d9d3012dc2b6add0f3a370c6
  • SHA512: 4a8a75ab21b2bd43db4a22d9c63f189f3c7805d575d662b07a4ddc25aa5b156b0c23053d8c48eecf23d5e22f1ea7131467f1cdc48f9ae0a83214b4cd46b08491
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0-preview2.zip
  • SIZE: 17239396 bytes
  • MD5: d94160c214016863932c25cc1ac6ff90
  • SHA256: 88d6c73ee1a4f5fe1f8ad37fe1f56c1ca50622f1338c20b9d46bbb5c2cd94040
  • SHA512: 0a021d31f54c47c5c3901ef6f2ab02a1bfb5cc698f971978c1e16b1aeda78fdadec0c1cdd48af1c8784b8f72ad00d35cf2433d78e20d4447fa0630e02b4e3917

Допълнително

За повече информация:

ReleaseEngineering22