Излезе Ruby 2.2.0

Имаме удоволствието да обявим излизането на Ruby 2.2.0.

Ruby 2.2 включва много нови функционалности и подобрения.

Например, подобреният Garbage Collector прави символите garbage collectable. Това намалява използваната памет за символи, защото преди 2.2 те не се събираха от GC. Rails 5.0 ще се възползва от Symbol GC и затова ще изисква минимална версия на Ruby 2.2. (Виж блог пост на Rails за повече детайли.)

Освен това новият Incremental GC намалява паузата на garbage collection, което допълнително подпомага работата на Rails приложения. По последни новини от блогът на Rails се очаква, че Rails 5.0 ще се възползва както от Incremental GC, така и от Symbol GC.

Новост, вързана с управлението на паметта, е добавянето на опция за configure.in да използва jemalloc Feature #9113. Опцията е изключена по подразбиране поради експерименталната си природа. Когато се убедим от ползите й, тя ще бъде включена по подразбиране.

Друга тема е използването на vfork(2) в system() и spawn() (Японски). Очаква се това да доведе до значителни забързвания в случаите, когато голям процес многократно извиква външни команди. Използването на vfork(2) обаче може да е потенциално опасно. Желаем да експериментираме, за да разберем какви може да са ползите от използването му.

Приятно ползване на Ruby 2.2.0!

Значителни промени от 2.1

 • Incremental GC (презентация от RubyConf 2014: “Incremental GC for Ruby interpreter”)
 • Symbol GC (презентация от RubyKaigi 2014)
 • configure –with-jemalloc Feature #9113
 • основни библиотеки:
  • Поддръжка на Unicode 7.0 #9092
  • Нови методи:
   • Enumerable#slice_after #9071, Enumerable#slice_when #9826
   • Float#next_float, Float#prev_float #9834
   • File.birthtime, File#birthtime #9647
   • String#unicode_normalize #10084
 • включени библиотеки:
  • Актуализация на Psych 2.0.8
  • Актуализация на Rake 10.4.2
  • Актуализация на RDoc 4.2.0
  • Актуализация на RubyGems 2.4.5
  • Актуализация на test-unit 3.0.8 (премахнато от хранилището, но включено в tarball-a)
  • Актуализация нa minitest 5.4.3 (премахнато от хранилището, но включено в tarball-а)
  • Маркиране на mathn за премахване в бъдеще
 • C API
  • Премахнати остарели API-та

Виж NEWS в Ruby хранилището за повече информация.

С тези промени, 1557 променени файла, 125039 добавени реда(+), 74376 премахнати реда(-) от 2.1.0!

Сваляне

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0.tar.bz2
  • SIZE: 13304042 bytes
  • MD5: d03cd4690fec1fff81d096d1c1255fde
  • SHA256: 1c031137999f832f86be366a71155113675b72420830ce432b777a0ff4942955
  • SHA512: 04edc53e8cd1732c3ca61ebeb1d6133614beb10f77f9abb80d8d36352fe8aa205112068e460bf600b2c7e81e0ddcc3b311e7e027c320366f1bd992b3e378a6ad
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0.tar.gz
  • SIZE: 16494584 bytes
  • MD5: cd03b28fd0b555970f5c4fd481700852
  • SHA256: 7671e394abfb5d262fbcd3b27a71bf78737c7e9347fa21c39e58b0bb9c4840fc
  • SHA512: 1ba0c68e1c8d2b60bbd1e218cf36463edbe34cf9418d7593702b631e68d02297465f752e71395f6cfa4104f4cd70a1eb44381ffb74bc7801758b830931fdcfc6
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0.tar.xz
  • SIZE: 10304244 bytes
  • MD5: 54b43c6c6c9dd4c4b08ceb03ad0ded7a
  • SHA256: 848714e280fc5fb44dbac3b060b206e56c1947006324ee68a174d68b483ef8ca
  • SHA512: cd7e52faa464df8aca7ccfa23a5f06248e1ad82bc8c9f1829aa1b51ff37b15973b8caaa68e914d837325b8d59427fda4f3cad82c50925e1c84e688324a2a155d
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.0.zip
  • SIZE: 18441027 bytes
  • MD5: f8e1d0cee4f2d9535a9529ed23ae3700
  • SHA256: e06c1e2b1248cf881749833084b2bec93f7612676009190ff9bc89b8fd07c29f
  • SHA512: 364dd927b496520d95a1b06c68e1a265015f4cab08bdf3efaa323d385e7bf075eae47f2e1db78a629db0f3c0c1ed24e086603ba21e2da02ac06dd3c8b716766e