Излезе Ruby 2.0.0-p643

Радваме се да обявим излизането на Ruby 2.0.0-p643.

Това е последната редовна версия на Ruby 2.0.0. Ruby 2.0.0 влиза в режим на поддръжка и няма да има нови актуализации освен ако не бъдат намерени критични регресии или проблеми със сигурността. Планира се тази фаза да продължи 1 година. Поддръжката на Ruby 2.0.0 ще приключи на 24 Февруари 2016. Препоръчваме да планирате мигрирането към по-нови версии на Ruby като 2.1 или 2.2.

Тази актуализация съдържа много бъгфиксове. Виж тикети и списък с промени за повече информация.

Сваляне

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p643.tar.bz2

  SIZE:  10772113 bytes
  SHA1:  d1d7d324a1f2530d67d54464fe09646583e4dda1
  SHA256: 1f626f20647693a215a8db3ea0d6ab5ab9cee7c1945cc441b9f8f7b9612b91a0
  SHA512: 453117152e6facdcd5bedaa9c3b1e349382bc5bc1dd3d650ec58b398cb9d2519a2822d05da10bcc5dbbb4f513fc5fef310caa3529d176fa2d453befb28e4d83a
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p643.tar.gz

  SIZE:  13625546 bytes
  SHA1:  544840583939175886a0885bce1cf07f0b9550b7
  SHA256: 4bd267a4187e4bc25c1db08f9f9bdc0ce595a705569cac460d98c4f5b02e614e
  SHA512: cfb88bb4d312861c7c5305593b251648df336f3bf4a4e3f2acc3d66c1a93dc989cf5b60ce9158418ef3fbe4b2e41e7bc86e08942a6624441cfe1297325166b32
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p643.tar.xz

  SIZE:  8318532 bytes
  SHA1:  11568586a6361200efbff33892aaee345625f1f0
  SHA256: 73f6d939beda8865e12069689ddabd2658b3f637a9adebeee5e374388715c432
  SHA512: edcff2154eec9c8a84d4c5eac8ffb370e273a5e949923009756cbc069a7ef52de5c91981bd726ae5043bc2784d8ff5080444bc29d0693abc08ff66a8783a7cbc
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p643.zip

  SIZE:  15136932 bytes
  SHA1:  41bd52d9bc1dabc5fa3209c0a04a0b26b8206ef8
  SHA256: 0f0ac0b075c924cfdd0e95e66560d99d9de36256af6fe51d375efe9dd0a0b996
  SHA512: 2c5780972bd27f5160c1f7524b3bc221dc8fba857863e53216fc3511df0415003ed1d4bc8c49533a34eedab0de72a261e5d4f2cecc251c64be843194ce3efbb6
  

Коментар

Благодарим на всички, които помогнаха с тази и предишните актуализации.