Излезе Ruby 2.0.0-p645

Радваме се да обявим излизането на Ruby 2.0.0-p645.

Включена е кръпка за сигурността за OpenSSL. Моля погледнете следната дискусия за повече детайли:

Ruby 2.0.0 ще получава поддръжка на сигурността до 24 Февруари 2016. След тази дата поддръжката на Ruby 2.0.0 ще бъде преустановена. Препоръчваме да започнете да планирате миграция към по нова версия на Ruby (2.1 или 2.2).

Виж Списък с промени за всички промени.

Сваляне

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p645.tar.bz2

  SIZE:  10786492 bytes
  SHA1:  e724dd0e4a1e820a368be307aa0863a8ecf4b694
  SHA256: 2dcdcf9900cb923a16d3662d067bc8c801997ac3e4a774775e387e883b3683e9
  SHA512: e9ca186b1cf0877cdbecd43dcab2c5161a53103e926609d5e1b769a4980eab4571bfd0951788b4fc92dfd9d10175b0f5f36ea2c7289e575a9db9b62c02f93185
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p645.tar.gz

  SIZE:  13620967 bytes
  SHA1:  4f922cda8d8f745f7b80cef8f79a0b51c252bbf5
  SHA256: 5e9f8effffe97cba5ef0015feec6e1e5f3bacf6ace78cd1cdf72708cd71cf4ab
  SHA512: 4503e9d52d2f740ed00437f645cd532044a684b523b8044c0ba4e1b4e69649d2274d5b94fc8273acbbc19d3bb3f15375b93de5140d39f973f2fbb746500633b8
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p645.tar.xz

  SIZE:  8295192 bytes
  SHA1:  eee2d0d06de5b22d7542c605b4f2db24b0cb26bc
  SHA256: 875be4f57bdbb2d2be0d64bfd8fc5022f004d55261ead8fd0cdc2e9e415e9f7b
  SHA512: 440f8ea50f51c53f90e42a8dfd7cd41f806b290d5c12c09f84d9159ab9c95e19b036cd8a5dc788844da501b9fcd1fa8ad8352ef7417998debc1b43a61a4ea4dc
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p645.zip

  SIZE:  15139168 bytes
  SHA1:  384cc548291e91d0b9d7297bbc9aed46b88f254a
  SHA256: 2ad4eaabfd92d627baffc6c971e4b8987b38c06baf42dc2fc2e05131095499e7
  SHA512: 271373873570a0b47124cbc0232fff6be353264a0891dd04800c1c9f79b1297f66e0d4e817f474432b20cbf055c8f421548a11a6ec19b68dad16cc78f1ba9876
  

Коментар

Благодарности на всички, помогнали при подготвянето на тази версия, особено на zzak.