Излезе Ruby 2.1.7

Излезе Ruby 2.1.7.

Този рилийз съдържа поправка за уязвимостта при верифициране на домейн имена в RubyGems. Моля погледнете тази тема за повече информация:

Включени са и много поправки на бъгове. Виж тикети и Списък с промени за повече информация.

Сваляне

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.7.tar.bz2

  SIZE:  12019706 bytes
  SHA1:  9c2d3c73b3d2aed2c8f018d3a27e970846dcf143
  SHA256: b02c1a5ecd718e3f6b316384d4ed6572f862a46063f5ae23d0340b0a245859b6
  SHA512: f610d2dd6a93f0a5e84e04ddedf847bbcea5dd3289b3164cdf60be64f67a80dfd5f9836ea5d169970cd0ce24a7e05ea6190699706567cb0d5cf450de6a70e445
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.7.tar.gz

  SIZE:  15151458 bytes
  SHA1:  e2e195a4a58133e3ad33b955c829bb536fa3c075
  SHA256: f59c1596ac39cc7e60126e7d3698c19f482f04060674fdfe0124e1752ba6dd81
  SHA512: 0e2ee9ebf47f10c43bf5f29a03a3655f3507800b1e091e0c7b2ac335f36d2bf05621383e31fae2659b9cb9cb3e0f2452698a269249da12710443ffa62e4e0a8d
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.7.tar.xz

  SIZE:  9371208 bytes
  SHA1:  b5786048a934112936e5001bf265e39f6b397622
  SHA256: 225c067d9820fe52fcffbfb91d5b5243708a0b666b9929bea466e9379eb40ad7
  SHA512: a4f2a3a684517678442b4ad3bda50433634317c910e8c13c844dffe470532bae5fd8d72b3f83c9a36865f303fe0464703e30854b3e55a558a758252b5e594406
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.7.zip

  SIZE:  16680721 bytes
  SHA1:  8753a89e735df5608f909ab4f71887cc9a3636df
  SHA256: caa60d82ef958232ecbd0ac7cb95ba9f13b15c268ef4ebeef7083d21b8c9d0e9
  SHA512: 8e8dfc78f2ea7348d20b616f28cd91c0b1d7803aa17fd92a9d24abf846a49353930437ad868e2eb6e91be27f253ee66393200ffc902b8a8339a75b4d8a4b16bc
  

Коментар

Благодарим на всички, помогнали при подготовката на този рилийз, и по-специално на nagachika.