Излезе Ruby 2.0.0-p648

Излезе Ruby 2.0.0-p648.

Този рилийз включва поправка по сигурността за Fiddle и DL. Посетете страницата по-долу за повече информация.

Ruby 2.0.0 ще получава поправки по сигурността до 24 Февруари 2016 и поддръжката му ще бъде преустановена след тази дата. Препоръчваме да започнете да мигрирате към по-нови версии на Ruby като 2.1, 2.2 или 2.3 (която ще излезе след няколко седмици).

Сваляне

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p648.tar.bz2

  SIZE:  10785918 bytes
  SHA1:  504be2eae6cdfe93aa7ed02ec55e35043d067ad5
  SHA256: 087ad4dec748cfe665c856dbfbabdee5520268e94bb81a1d8565d76c3cc62166
  SHA512: 609acf6d6352c9746e21cd7f0e7d29f5eb522e6fff2d5fad0431d63c568cc084ed5b7141f84cd33512d8213200d2d1a22e8d7df71469a980a3a92886133fea38
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p648.tar.gz

  SIZE:  13622628 bytes
  SHA1:  2323df55f5e941c45be13500df9daf216098f884
  SHA256: 8690bd6b4949c333b3919755c4e48885dbfed6fd055fe9ef89930bde0d2376f8
  SHA512: 285745fa359be124a7ee5eea7ec8ae23a76ebd1f768c1214291ef5a65991c5c4a6ed73eb89e42d2673b16ed9a726bebe7e336ac73082c657f4e460014db30c94
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p648.tar.xz

  SIZE:  8303584 bytes
  SHA1:  4500e7b65a3788a2c9d787dc3b7d7e16014d4daf
  SHA256: 22fe97739110ba9171b13fc4dcd1a92e767f16769de3593ee41ef1283d218402
  SHA512: 95df515d37f04193eaceaded4a4f568f83041683349cd44767803f77361a66533226d83eac6586ac894ae61d79bd36ce047f951aed43f9a8356dbb3244280774
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p648.zip

  SIZE:  15139871 bytes
  SHA1:  2d5521cc12823af20269b9380a9d605a21509b43
  SHA256: 6d1fb8b285c80bfc1838880626d04f128561a649161c80d1748423c731d548bd
  SHA512: c5f136fd75cd85a00312a5a44831fc114c1c329d224b5b45a8fe41de222daef16ed890413085574e62c5d86e743e0172f3523d309be6547c1976dffdba066ea2
  

Коментар

Благодарим на всички, помогнали при подготвянето на тази версия.