Kế hoạch hỗ trợ cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1

Chúng tôi xin thông báo về kế hoạch hỗ trợ sắp tới cho Ruby 2.0.0 và Ruby 2.1.

Với Ruby 2.0.0

Như chúng tôi đã thông báo trước đây, tất cả hỗ trợ cho Ruby 2.0.0 sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Các bản sửa lỗi và bảo mật từ các phiên bản Ruby mới sẽ không được cập nhật, cũng như sẽ không có bản vá nào được phát hành cho Ruby 2.0.0.

Chúng tôi khuyến nghị các bạn nâng cấp lên Ruby 2.3 hoặc 2.2 trong thời gian sớm nhất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua ruby-core ML nếu bạn muốn tiếp tục duy trì 2.0.0 branch vì bạn không thể nâng cấp lên phiên bản mới hơn.

Với Ruby 2.1

Chúng tôi dự định phát hành Ruby 2.1.9 trước tháng tư. Sau khi phát hành, chúng tôi sẽ kết thúc giai đoạn bảo trì thông thường, chuyển sang giai đoạn bảo trì an ninh. Điều này có nghĩa rằng sau khi phiên bản 2.1.9 được phát hành, ngoài các bản vá bảo mật, chúng tôi sẽ không cập nhật các bản sửa lỗi cho 2.1.

Chúng tôi khuyến nghị các bạn lên kế hoạch cho việc nâng cấp lên Ruby 2.3 hoặc 2.2.

Nhân đây, chúng tôi cũng đang có kế hoạch phát hành Ruby 2.1.10 ngay sau khi phát hành 2.1.9. Đây không phải là một bản vá lỗi hay bản vá bảo mật. Chúng tôi chưa từng phát hành phiên bản Ruby có 2 chữ số trong phiên bản bao giờ. Do đó, chúng tôi coi đây là một thử nghiệm quan trọng, với một phiên bản được phát hành mà không có bất cứ thay đổi nào.

Điểm khác biệt duy nhất giữa Ruby 2.1.10 và 2.1.9 là tên phiên bản. Bạn không nhất thiết phải sử dụng 2.1.10 trên production, tuy nhiên bạn nên thử nghiệm qua trước khi phiên bản 2.1.11 - có khả năng sẽ bao gồm vá lỗi bảo mật - được phát hành.