Phát hành Ruby 2.1.9

Ruby 2.1.9 đã được chính thức phát hành.

Bản phát hành này bao gồm nhiều vá lỗi. Xem ChangeLog để biết thêm chi tiết.

Như đã được thông báo trước đó, đây là bản phát hành thông thường cuối cùng của series 2.1. Sau bản phát hành này, chúng tôi sẽ không còn hỗ trợ bất kì lỗi nào cho 2.1 ngoại trừ lỗi bảo mật. Chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu lên kế hoạch nâng cấp lên Ruby 2.3 hoặc 2.2.

Đồng thời, chúng tôi dự định sẽ tung ra bản 2.1.10 trong vòng ít ngày tới. Ruby 2.1.10 sẽ không có bất kì sự thay đổi nào so với 2.1.9 ngoại trừ con số phiên bản. Bạn không cần phải sử dụng nó cho production, nhưng bạn nên thử nghiệm nó bởi vì số phiên bản của nó có hai chữ số.

Download

 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.9.tar.bz2

  SIZE:  12016421 bytes
  SHA1:  39524185b580a3390a3b5019819c8b28d3249766
  SHA256: 4f21376aa11e09b499c3254bbd839e68e053c0d18e28d61c428a32347269036e
  SHA512: a86422132e4c64007a84a91696f4557bdcbc8716fbfe1962f1eef3754ee7f994f4de0b5b7e7231c25057515767040d5c4af33339750b6db15744662e9bd24f38
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.9.tar.gz

  SIZE:  15166126 bytes
  SHA1:  dd68afc652fe542f83a9a709a74f4da2662054bf
  SHA256: 034cb9c50676d2c09b3b6cf5c8003585acea05008d9a29fa737c54d52c1eb70c
  SHA512: 1e03aa720e932f019c4651c355e8ef35b87fdf69b054c9d39a319467d2a8e5bfe4995cbacd9add36b832c77761a47c9d1040f00e856ad5888d69ec7221455e35
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.9.tar.xz

  SIZE:  9395648 bytes
  SHA1:  5e89efa5189c3def8ee8de18ce750a7e4a20ac32
  SHA256: 39f203f7498aed2456fb500147fada5adcbf102d89d4f6aca773ebcadd8ea82a
  SHA512: 1f331a8910fd7a9ab9c41bf56aef12041dd413ad49c696f6df2c9a7ec3a3d5cdf383f2a3d30949ea37b8ecb39f50355e526412b36ed4e07b60733d9db4d2bd14
  
 • https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.9.zip

  SIZE:  16696728 bytes
  SHA1:  4aa288b65fbf12692ac53577adc561c9a0f6a6ca
  SHA256: 8610fdb1836d493c19600cfed4828083f85197096c0aea3f73fa1ed532cbb5a7
  SHA512: a212b6a58637f6bf4f456d7ecc7bbd8ceaa0c3f16cb844b872eb62eaf261b5874fdb79705241d05a356fcdc1d3fdd8a94fcd8e6ca62190e9f544c8f45a9f41af
  

Chú thích phát hành

Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp vào bản phát hành này.

Sự bảo trì của Ruby 2.1, bao gồm bản phát hành này, được dựa trên “Agreement for the Ruby stable version” của Ruby Association.